Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(92) | 72-83

Article title

Macho w kryzysie. O pasywnej męskości i dominującej kobiecości w filmie „Krew” Amata Escalante

Authors

Content

Title variants

EN
The Macho in Crisis. About Passive Masculinity and Dominant Femininity in Amat Escalante’s Movie Sangre

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza meksykańskiego filmu Krew Amata Escalante (2005) w kontekście transformacji wizerunków kobiecości i męskości dokonujących się w krajach latynoamerykańskich. Proces emancypacji kobiet i kryzys męskiej tożsamości doprowadziły do zachwiania równowagi społecznej i wystąpienia pewnych patologii. Szczególnie intensywne przemiany zachodzą w silnie zmaskulinizowanej kulturze meksykańskiej, w której do niedawna obowiązującym modelem męskości był macho. Krew należy do grupy filmów powstających obecnie w Ameryce Łacińskiej, które ukazują te procesy. Jest też przedstawicielem stosunkowo nowego nurtu w kinie artystycznym – slow cinema
EN
The aim of the article is to analyze Mexican movie Sangre by Amat Escalante (2005) in a context of femininity and masculinity transforming models in Latin American countries. The process of women emancipation and the crisis of male identity led to a social instability and the occurrence of some pathologies. Particularly intense changes take effect now in strongly masculinized Mexican culture, where the only effective model of masculinity until very recently was macho. Sangre belongs to a group of films made in Latin America, which shows these processes. Also representative the slow cinema trend, which is relatively new in the art-house cinema.

Keywords

Year

Issue

Pages

72-83

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński

References

 • Berger, P.L., Luckmann, T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Warszawa: PWN.
 • Dembicz, A., Elbanowski, A. (red.) (2013), Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, Warszawa: CESLA UW.
 • Giera, A., Walaszek, A. (red.) (2011), Transformacje w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Gutmann, M.C. (1996), The Meanings of Macho. Being a Man in Mexico City, Berkeley i London: University of California Press.
 • Hryciuk, R.E. (2007), „Macho versus maricon? O meksykańskich reprezentacjach męskości”, Kultura i społeczeństwo, 4, ss. 53-79.
 • Hryciuk, R.E. (2009), „Kobiecość, męskość, seksualność. Płeć kulturowa (gender) w badaniach dotyczących Ameryki Łacińskiej”, w: M.F. Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej,Warszawa: PWN, ss. 270-285.
 • Mroczkowska, D., Rogowski, Ł., Skrobacki, R. (2009), „Codzienność niecodzienna/niecodzienność codzienna – spojrzenie na dylematy socjologii życia codziennego”, w: S. Rudnicki et al. (red.), Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii?, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 93-105.
 • Obuchowski, K. (1993), Człowiek intencjonalny, czyli jak być sobą, Warszawa: PWN.
 • Strelau, J. (red.) (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2. Psychologia ogólna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Syska, R. (2014), Filmowy neomodernizm, Kraków: Avalon.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97b0f4e0-4613-42fe-87c9-8b73083d351c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.