Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 73-87

Article title

Masowość a turystyka kulturowa – doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł opiera się na badaniach wykonanych w ramach projektu „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny”, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, we współpracy z Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Spraw Publicznych (także Uniwersytet Jagielloński), dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium kultury. W ramach badania przeprowadzono blisko 600 wywiadów jakościowych z uczestnikami ŚDM, gospodarzami, przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji publicznych, oraz wykonano kwerendę medialną i analizę typu deskresearch. W artykule został podjęty temat doświadczeń turystycznych pielgrzymów przybywających do Polski na czas ŚDM. Celem artykułu jest udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania badawcze: 1. Jaka oferta turystyczna została zaproponowana pielgrzymom w trakcie Dni w Diecezjach i wydarzeń centralnych w Krakowie? 2. Jaki był główny cel przyjazdu pielgrzymów? Czy kierowały nimi wyłącznie względy natury religijnej (przeżycia duchowe), czy też chcieli poznać Polskę i podążyć śladem świętych wywodzących się z naszego kraju (cele związane z turystyką, w tym turystyką religijną)? 3. Na ile, w kontekście ŚDM można mówić o turystyce kulturowej opartej na doświadczaniu, mimo bez wątpienia masowej skali całego wydarzenia?

Year

Issue

4

Pages

73-87

Physical description

Dates

published
2017-08-25

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

References

 • Bogacz-Wojtanowska E., 2016, Metodologia badań w projekcie Światowe Dni Młodzieży 2016 [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 11-23
 • Bogacz-Wojtanowska E., Wrona S., 2016, Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny. Spotkanie pielgrzymów i gospodarzy [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 138-193
 • Bogacz-Wojtanowska E., Gaweł Ł., Góral A. (red.), Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Gaweł Ł., Góral A., 2016, Światowe Dni Młodzieży jako fenomen turystyczny [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 73-99
 • Góral A., 2016, Wprowadzenie [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 7-8
 • Jackowski A., 2003, Pielgrzymki oraz turystyka religijna – problemy terminologiczne [w:] J. Bergier, J. Żbikowski (red.), Turystyka a religia, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej
 • jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny [w:] Bogacz-Wojtanowska E., Gaweł Ł., Góral A. (red.), Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 11-23
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski
 • Kowalczyk, A., 2010, Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe [w:] Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VI. Turystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Madison D., 2005, Przedmowa [w:] Petrini C., Watson B. (red.) Slow Food. Produkty regionalne robią karierę, Wyd. ABA , Warszawa [za:] Sukiennik M., 2014, Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, Turystyka kulturowa, nr 3/2014
 • Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju zrównoważonego, Prace i studia geograficzne, tom 32
 • Marciszewska B., 2002, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, Problemy turystyki i hotelarstwa, nr 3
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KulTur.pl
 • Pepłowska M., 2003, Elementy osobowości turysty warunkujące jego aktywne uczestnictwo w dziedzictwie kulturowym, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, nr 1
 • Pokojska W., 2016, Analiza oferty kulturalnej i turystycznej [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 101-116
 • Pokojska W., Pudełko A., 2016, Światowe Dni Młodzieży w mediach społecznościowych [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 233-248
 • Przecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Przecławski K., 1997, Człowiek a turystyka, Wydawnictwo Albis, Kraków
 • Pudełko A., 2016, Wykorzystanie wydarzeń kulturalnych w kreowaniu wizerunku miasta, regionu i państwa podczas Światowych Dni Młodzieży [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, s. 119-134
 • Stala J., 2016, Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Podstawowe informacje [w:] Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 • Sukiennik M., 2014, Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, Turystyka kulturowa, nr 3/2014
 • http://archive.krakow2016.com/idea-dni-w-diecezjach.html [26.04.2017]
 • http://archive.krakow2016.com/idea-dni-w-diecezjach.html [26.04.2017]
 • http://kontakt24.tvn24.pl/tanczace-zakonnice-spiewajacy-pielgrzymi-zobacz-wyjatkowe-momenty-sdm,207943.html[26.04.2017]
 • http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/sdm-2016-radosc-mlodosc-i-modlitwa-tlumy-pielgrzymow-w,3811580,artgal,t,id,tm.html[26.04.2017]
 • http://sdm.lublin.pl/historia-swiatowych-dni-mlodziezy/ [26.04.2017]
 • http://sdm2016.waw.pl/pl/dni-w-diecezjach/ [25.04.2017]
 • http://www.pope2016.com/sdm2016/o-sdm/news,459536,historia-swiatowych-dni-mlodziezy.html [26.04.2017]
 • szlakipapieskie.pl [26.04.2017]
 • www.dziennikpolski24.pl/region/a/mlodzi-pielgrzymi-ze-swiata-mowia-polska-to-dla-mnie-ziemia-swieta,10431614/ [26.04.2017]
 • www.dziennikpolski24.pl/region/a/przywiezli-radosc-i-ubarwili-krakow-zdjecia-wideo,10452974/[26.04.2017]
 • www.gazetakrakowska.pl/swiatowe-dni-mlodziezy-2016/a/sdm-w-krakowie-radosc-i-entuzjazm-to-byl-piekny-krakow,10465026/[26.04.2017]
 • www.glos24.pl/wiadomosci/60059-program-sdm-w-suchej-beskidzkiej [26.04.2017]
 • www.pap.pl/aktualnosci/news,570756,sdm-pielgrzymi-z-trynidadu-u-warszawskiej-rodziny.html [26.04.2017]
 • www.pope2016.com/aktualnosci/news,483908,sdm-kulminacja-dni-w-diecezjach-spotkanie-na-wroclawskim-stadionie.html [26.04.2017]
 • www.pope2016.com/sdm2016/dni-w-diecezjach/news,459746,archidiecezja-warszawska-na-czas-sdm-przyjmie-nazwe-gory-moria.html [26.04.2017]
 • www.pope2016.com/sdm2016/o-sdm/news,459536,historia-swiatowych-dni-mlodziezy.html [26.04.2017]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97b265cc-eefc-4caa-8742-2afe76951efd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.