Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 109-123

Article title

Kraje BRICSMAT jako partnerzy handlowi państw Grupy Wyszehradzkiej

Authors

Content

Title variants

EN
BRICSMAT countries as foreign trade partners of the Visegrad Group

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie handlu zagranicznego Polski z krajami BRICSMAT, zaliczanymi do gospodarek wschodzących, na tle Czech, Słowacji i Węgier oraz próba określenia ich znaczenia w wymianie handlowej państw Grupy Wyszehradzkiej zarówno w ujęciu geograficznym, jak i towarowym. Analizą objęto okres 2004-2013. W artykule określono miejsce krajów BRICSMAT we współczesnej gospodarce światowej i globalnym handlu. Następnie zaprezentowano znaczenie wymiany handlowej Polski i pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej z krajami BRICSMAT. W ostatniej części opracowania podjęto próbę oceny zmian struktury towarowej polskiego eksportu i importu z/do krajów BRICSMAT w porównaniu do pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. W tym celu zastosowano taksonomiczne metody grupowania obiektów.
EN
The purpose of the paper is to present the foreign trade of Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary with BRICSMAT countries during 2004-2013. This is also an attempt to determine their significance in the trade exchange of the Visegrad Group, both in the geographical as well as goods structure. In the article a place of BRICSMAT countries was determined in the contemporary world economy and in the global trade. Afterwards, the trade exchange of Poland and remaining states of the Visegrad Group with BRICSMAT countries was presented. At the end of the paper the changes of the Polish export and import structure with BRICSMAT countries was analyzed. The results were compared with Czech Republic, Slovakia and Hungary structure of trade. The taxonomical methods of grouping objects were applied to show the similarities in the trade structure.

Year

Volume

226

Pages

109-123

Physical description

Contributors

author

References

 • Agarwal M. (2008), The BRICSAM Countries and Changing World Economic Power: Secenarios 2050, CIGI Working Paper Series: Shifting Global Power, No. 39, www.cigionline.org, (dostęp: 15.08.2014).
 • Chinese and American GDP Forecast, www.economist.com, 20.11.2013.
 • Czarny E., Śledziewska K. (2012), Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu gospodarczego. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa.
 • Dating Game. When Will China Overtake America?, www.economist.com, 16.12.2010.
 • Klecha-Tylec K. (2011), Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego, [w:] S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, J. Pera (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 • Klecha-Tylec K. (2013), Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maciejewski M. (2014), Eksport towarów przemysłowych na rynki pozaunijne, [w:] S. Wydymus, B. Pera (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Difin, Warszawa.
 • OECD (2013), Economic Outlook, OECD Paris, No. 1.
 • OECD (2012), Looking to 2060: Long-term Global Growth Prospects, OECD, Paris.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Puślecki Z.W., Walkowski M., Szymczyński T.R. (2011), Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Dom Wyd. ELIPSA, Warszawa.
 • PwC (2013), The World in 2050: The BRICS and Beyond: Prospects, Challenges and Opportunities, www.pwc.com.uk, (dostęp: 17.08.2014).
 • Wilson D., Purushothaman R. (2003), Dreaming with BRICS: The Path to 2050, Goldman Sachs, www.goldmansachs.com, (dostęp: 17.08.2014).
 • Wojtyna A. (2010), Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność?, „Gospodarka Narodowa”, nr 9.
 • Żukrowska K. (2012), Harnessing globalization – czyli ujarzmienie globalizacji – nowe pojęcie w stosunkach międzynarodowych, [w:] K. Żukrowska (red.), Harnessing Globalization czyli ujarzmienie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju, Oficyna Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • [www 1] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu, (dostęp: 10.09.2014).
 • [www 2] http://unctadstat.unctad.org, (dostęp: 31.08.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97b27803-770a-4df0-a98b-378f7d6093b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.