Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 225 - 235

Article title

Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration

Authors

Title variants

PL
Pojęcie i treść informacyjno-wspierającej dokumentacjioraz jej miejsce w systemie rejestracji kryminalistycznej

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
We współczesnym postępowaniu sądowym bardzo ważną rolę odgrywa system rejestracji kryminalistycznej. Dla zrozumienia istoty tego pojęcia bardzo ważne jest przedstawienie jego ewolucji. Jednym z rodzajów dokumentacji w systemie rejestracji kryminalistycznej jest informacyjno-wspierająca dokumentacja. Celem autora tego artykułu jest przedstawienie koncepcji i zawartości informacyjno-wspierającej dokumentacji oraz wskazanie ich miejsca w systemie rejestracji kryminalistycznej. Przedstawione są sposoby tworzenia i funk-cjonowania informacyjno-wspierającej dokumentacji, oraz ich źródła i klasyfikacja.

Year

Volume

5

Pages

225 - 235

Physical description

Contributors

author
  • Ivan Franko National University of Lviv

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97b2b19e-f6a7-41d1-ac64-c315b55cd50e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.