Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 |

Article title

YouTube jako archiwum wideo oraz kanał masowej komunikacji polskich bibliotek akademickich

Authors

Content

Title variants

EN
YouTube as a video archive and mass communication channel of Polish university libraries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W chwili obecnej serwis społecznościowy YouTube jest jednym z najważniejszych filarów współczesnej kultury i metakultury. Pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku. Współcześnie stanowi on potężne narzędzie, doskonale funkcjonujące w kulturze popularnej. Można powiedzieć, że YouTube jest już częścią głównego nurtu mediów. Wspomniany serwis wśród swoich licznych funkcji odgrywa m.in. rolę narzędzia edukacyjnego, źródła informacji oraz promocji i jako taki bywa również wykorzystywany przez biblioteki. Poruszony problem wiąże się ze zbadaniem rodzaju materiałów umieszczanych przez biblioteki w serwisie (gatunki i rodzaj treści). Istotne pytanie brzmi: jak polskie biblioteki transmitują siebie w eterze? Jakie narzędzia wykorzystują, do jakiej liczby osób dzięki temu trafiają? YouTube jest obszarem kultury uczestnictwa, warto więc zadać sobie również pytanie na ile serwis współtworzą użytkownicy omawianych bibliotek. Dla jakich odbiorców przeznaczone są określone treści i czy w związku z tym występują interakcje? Do badania wytypowano polskie biblioteki akademickie wg określonych kryteriów: miasta wojewódzkie, wielkość i typ uczelni. Omówiono również kwestię popularności określonych materiałów: najczęściej oglądane, ulubione, najczęściej komentowane. Istotny problem to obecność samodzielnych, oficjalnych kanałów bibliotecznych w serwisie oraz liczba ich subskrypcji, a także indywidualnych wyświetleń poszczególnych filmików zamieszczanych w kanale.
EN
YouTube is now one of the most important pillars of modern culture and metaculture. It was founded in the USA in 2005 and since then has become a powerful tool of pop culture. Now YouTube is a part of mainstream media. This social networking site acts, among others, as an educational tool, a source of information and a way of promoting and advertising, and is used by libraries as such. In order to answer the issue discussed in the article, types of materials (types of content) that libraries put on the site need to be examined. An important question is: how do Polish libraries present themselves on the Internet? Which tools do they use and how many people do they find? YouTube is an area of participatory culture, therefore it would also be interesting to ascertain to what extent the site is co-created by the library users. To which group of users are specific contents addressed? Are there any interactions between a library and its users? The university libraries are chosen for the study according to the following criteria: the voivodship city, the size and type of university. Popularity of contents is also analyzed: the most often viewed, the most liked, the most commented. An important issue is the existence of autonomous, official library channels on the Internet, the number of their subscribers and the number of those who view specific materials.

Year

Issue

5

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

  • GemiusAudience [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.audience.gemius.pl.
  • Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.
  • Informacje. In YouTube [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.youtube.com/t/about_youtube.
  • Kosmalska B., Telewizja a globalizacji kultury. In Sokołowski M. (red.), Media i społeczeństwo : nowe strategie komunikacyjne, Toruń, 2008, s. 203-203.
  • Metoda badania. In GemiusAudience [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web http://www.audience.gemius.pl/pages/display/metodabadania.
  • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, [online], 2012, s. 323 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf.
  • Statystyki. In YouTube [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html.
  • YouTube. In Wikipedia [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97b956cc-a010-4192-a9b5-8f843d2cbe33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.