Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 9 | 3 | 153-159

Article title

MARKETING IN THE BUSINESS ACTIVITY OF LOGISTICS SERVICE PROVIDERS

Selected contents from this journal

Title variants

PL
MARKETING W DZIAŁALNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: This article is a discussion on the role of marketing in the activity of logistics service providers. The strong competition and changing purchasing preferences should motivate the transport, forwarding and logistics sector managers to apply the marketing approach in practice. Methods: Results of direct research, conducted among a targeted group of 100 companies from the transport, forwarding and logistics sector, constitute the source basis. The sample group was divided into three categories of logistics providers: 2PL, 3PL and 4PL. The statistical analysis was based on three different non-parametric tests (Kruskal-Wallis, Chi-square and V Kramer). Results and conclusions: Currently, marketing does not play a key role in the activity of logistics services providers. The prevailing opinion is that importance of marketing in the company is average. The respondents have assessed in a similar way their activity compared to the activities of the competition. However, it was found that with the increase of the level of specialization (2PL-4PL), the awareness of impact of marketing on the logistics services sector also increased. The logistics services providers, who offer a wide range of logistics services, asses their competitive position in a better light.
PL
Wstęp: Artykuł stanowi dyskusję na temat roli marketingu w działalności usługodawców logistycznych. Silna konkurencja i zmieniające się preferencje nabywcze powinny motywować menedżerów TSL do stosowania w praktyce podejścia marketingowego. Metody: Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośrednich, które przeprowadzono na celowo dobranej grupie 100 przedsiębiorstw branży TSL. W badanej próbie wyodrębniono trzy klasy operatorów: 2PL, 3PL oraz 4PL. W analizie statystycznej wykorzystano trzy testy nieparametryczne: Kruskala-Wallisa, Chi-kwadrat oraz V Kramera. Wyniki i wnioski: Obecnie marketing nie pełni kluczowej roli w działalności operatorów logistycznych. Dominuje opinia o jego przeciętnym znaczeniu w przedsiębiorstwie. Podobnie badani oceniają swoją aktywność na tle działań konkurencji. Odnotowano jednak, że wraz ze wzrostem poziomu specjalizacji (2PL-4PL) rośnie świadomość znaczenia marketingu na rynku TSL. Operatorzy oferujący szerokie spektrum usług logistycznych lepiej oceniają także swoją pozycję konkurencyjną.

Journal

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

153-159

Physical description

Contributors

  • University of Economics in Katowice Department of Business Logistics, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97bd0ac7-e168-441e-95b2-439553edd6e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.