Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 42 | 2 (18T) Reforma polityki rynku pracy | 22-27

Article title

Profilowanie bezrobotnych w Polsce i Niemczech

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę porównania koncepcji profilowania bezrobotnych wykorzystywanej w Polsce do podejścia funkcjonującego w Niemczech i opracowania na tej podstawie rekomendacji odnośnie do pożądanych kierunków modyfikacji rozwiązania polskiego. Obecnie stosowana w Polsce metoda profilowania opracowana została w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Do praktyki urzędów pracy wprowadzona została na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14 marca 2014 r. W publicznej dyskusji podkreśla się, że procedura ta powinna być dalej doskonalona. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz autorzy postulują, aby dalszy rozwój systemu profilowania bezrobotnych w Polsce nawiązywał do niemieckich dobrych praktyk i doświadczeń w tym obszarze.
EN
This article attempts to carry out a comparative analysis of profiling methods in Germany and Poland. The amendment to the Act on Employment Promotion and Labour Market Institutions of 14 March 2014 introduced to the practices of labour offices a profiling method developed by the Ministry of Labour and Social Policy. In public discussions it is emphasized that this procedure should be perfected further. The German concept of profiling is more complex and has a systemic nature, specifying the structure of the relationships between employment services and the job seeker. This could be a model for improving the procedure of unemployed profiling in Poland.

Year

Volume

42

Pages

22-27

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Bronk A., Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania, MPiPS, CRZL, Warszawa
 • Caliendo M., Hogenacker J. (2012), The German Labour Market after Great Recession: Successful Reforms and Future Challenges, IZA Discussion Paper No. 6810, Bonn.
 • Die öffentliche Arbeitsvermittlung. Organisation der Arbeitgeberbetreuung und Stellenakquisition seit Einführung des SGB II (2014), www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik [dostęp 14.07.2015].
 • European Commission (2001), Study on Early Identification of High Risk Unemployed. Final Report and Annex Report I, DG Employment and Social Affairs.
 • Hainmueller J., Hofmann B., Krug G., Wolf K. (2009), Do more placement officers lead to lower unemployment? Evidence from Germany. IAB Discussion Paper 13/2009.
 • Kluve J.D., Card D., Ferig M. i in. (2007), Active Labour Market Policies in Europe. Performance and Perspectives, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Konle-Seidl R. (2010), Profiling system for effective labour market integration. Use of profiling for resource allocation, action planning and matching, The European Commission Mutual Learning Programme for Public Employment Services, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Maksim M., Wojdyło-Preisner M. (2015), Profilowanie bezrobotnych w opinii pracowników służb zatrudnienia, „Polityka Społeczna”, nr 7.
 • Matryca Kurcmana – od pomysłu do realizacji (2008), Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków.
 • Mutual Learning Programme – EU 2020 Strategy (2011), European Commission, Brussels.
 • Nadolska J. (2010), Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Podręcznik dla pracowników powiatowych urzędów pracy (2014), MPiPS, Warszawa.
 • Rudolph H., Konle-Seidl R. (2005), Profiling for Better Services. Report on the European Profiling Seminar, Nürnberg.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2013), www.mpips.gov.pl [dostęp 15.05.2014].
 • Weber T. (2011), Profiling systems for effective labour market integration. Thematic Synthesis Paper, The European Commission Mutual Learning Programme for Public Employment Services, DG Employment, Social Affairs and Inclusion.
 • Wiśniewski Z. (2013), Możliwości i ewolucja programów rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 3.
 • Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2013), Profilowanie bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka, MPiPS, CRZL, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97bde061-7ecd-4c9b-ac78-8e7fdf437803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.