PL EN


2018 | 2(22) | 67-83
Article title

TRADITIONAL AND REGIONAL PRODUCTS AS TOURIST ATTRACTIONS OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION

Content
Title variants
PL
PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE JAKO ATRAKCJE TURYSTYCZNE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Regional and traditional agricultural and food products are important components of the culinary heritage. They are also an important element of tourist attractions of specific towns and the entire Świętokrzyski Region. The exceptional properties of traditional products are the result of the use of traditional production and processing methods. The EU has a system of legal protection for traditional and regional products. The promotion of traditional products and regional cuisine also plays an important role in popularizing and nurturing the culinary heritage, which is an integral part of the cultural heritage of the regions. This enables the society to cherish the tradition and culinary heritage of the Świętokrzyski Region.
PL
Regionalne i tradycyjne produkty rolne i artykuły spożywcze oraz napoje są ważnymi komponentami dziedzictwa kulinarnego. Są one także istotnym elementem atrakcji turystycznych określonych miejscowości oraz całego Regionu Świętokrzyskiego. Produkty tradycyjne to te, których jakość lub wyjątkowe walory i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji oraz przetwórstwa. W UE funkcjonuje system prawnej ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych. Promocja produktów tradycyjnych oraz kuchni regionalnej odgrywa też ważną rolę w popularyzacji i pielęgnowaniu dziedzictwa kulinarnego, które jest integralną częścią dziedzictwa kulturowego regionów. Umożliwia to utrwalenie w pamięci społeczeństwa tradycji i dziedzictwa kulinarnego Regionu Świętokrzyskiego.
Year
Volume
Pages
67-83
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • Bockenhein K., Przy polskim stole, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004.
 • Duczkowska-Piasecka M., Tradycyjna żywność na obszarach wiejskich. Specyfika budowy rynku, [in:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, ed. M. Gąsiorowski, Wyd. Fundacja Funduszu Współpracy, Warszawa 2005.
 • Encyklopedia popularna PWN, PWN, Warszawa 1966.
 • Grębowiec M., Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, „Zeszyty Naukowe WSTiJO” 2012, 9(1).
 • Gulbicka B., Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce, Wyd. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, PiB – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014.
 • Iwan B., Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [in:] Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, ed. H. Makała, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013.
 • Iwan B., Potencjał turystyczny Regionu Świętokrzyskiego, [in:] Region turystyczny a tradycyjna żywność, Wyd. WSHiT w Częstochowie, Częstochowa 2009.
 • Iwan B., Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych, „Zeszyty Naukowe WSTiJ” 2015, 15(1).
 • Iwan B., Region Świętokrzyski i jego tradycje kulinarne, [in:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, ed. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo Technologii Żywności, Częstochowa 2010.
 • Postanowienia ogólne Znak Jakościowy „Jakość Tradycja”, www.produktyregionalne.pl/download/regulamin_znaku.pdf.
 • Russak G., Hutnikiewicz M., Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej, [in:] Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, ed. C. Jastrzębski, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-97be3a22-dc43-4b05-8196-cd008f1b7788
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.