Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 17 | 2 | 239-257

Article title

Wielka Piątka i nie tylko: Cechy osobowości i ich pomiar

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Big Five and beyond: Personality traits and their measurement

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Prezentowany artykuł, będący wprowadzeniem do niniejszego numeru Roczników Psychologicznych, poświęconego cechom osobowości i ich pomiarowi, składa się z dwóch części. W pierwszej z nich zostały omówione dwie tradycje badawcze posługujące się taksonomią pięciu cech osobowości: tradycja leksykalna (posługująca się terminem Wielka Piątka) i psychometryczna (posługująca się terminem Pięcioczynnikowy Model Osobowości). Autorzy omawiają podobieństwa i różnice między tymi tradycjami, a także teoretyczne podstawy pojawiających się w ostatnich badaniach innych modeli, takich jak model Wielkiej Szóstki czy Wielkiej Dwójki. W drugiej części artykułu zostały przedstawione wybrane zagadnienia związane z pomiarem cech osobowości (szczegółowo analizowane przez autorów w kilku tekstach wchodzących w skład tego numeru Roczników. Szczególną uwagę zwrócono na różnice między operacjonalizacją pięciu cech w różnych kwestionariuszach, a także na rosnącą popularność krótkich skal do pomiaru cech osobowości. Zaprezentowano też problemy związane z pomiarem cech osobowości i wykorzystywane narzędzia psychometryczne.
EN
The article is an introduction to the volume devoted to personality traits and their measurement. It consists of two parts. The first part presents two research traditions that use the taxonomy of five personality traits: the lexical tradition (using the term "Big Five") and the psychometric tradition (using the term "Five-Factor Model of Personality"). Similarities and differences between these traditions are outlined and the basic elements of other models that have appeared in recent studies - such as the Big Six or the Big Two - are introduced in it. The second part of the paper presents selected issues of measurement, discussed in detail in several texts included in the current issue of Annals of Psychology. Special attention is drawn to differences between various questionnaires in the operationalization of the five traits as well as to the growing popularity of short scales for measuring personality traits. The paper also outlines problems involved in the measurement of personality traits and the psychometric instruments used.

Year

Volume

17

Issue

2

Pages

239-257

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97c04380-d074-4886-899e-329a1f852350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.