Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(16) | 51-66

Article title

Kwestionariusz oceny sposobów komunikacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (KOSK) – propozycja techniki diagnostycznej, ocena psychometryczna

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Questionnaire for the Assessment of Communication Methods Used by People with Profound Intellectual Disabilities (KOSK) – Proposal of a Diagnostic Technique, Psychometric Evaluation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Kwestionariusz oceny sposobów komunikacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną został opracowany na potrzeby badań kompetencji komunikacyjnych osób z umiarkowaną, znaczą lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Celem artykułu jest prezentacja podstaw teoretycznych, założeń konstrukcyjnych oraz wyników oceny psychometrycznej kwestionariusza do badania sposobów komunikacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (KOSK). Proponowana technika diagnostyczna ocenia sposoby komunikacji, a wynika z modelu kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Oceny psychometrycznej KOSK dokonano na podstawie badań przeprowadzonych na populacji osób dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Badania przeprowadzone zostały w okresie marzec – maj 2010 r., głównie w palcówkach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
EN
The Questionnaire for the Assessment of Communication Methods Used by People with Profound Intellectual Disabilities was designed in order to examine communication competence of people with moderate, severe or profound intellectual disabilities. The article aims to present the theoretical basis, structural assumptions and findings of the psychometric evaluation of The Questionnaire for the Assessment of Communication Methods Used by People with Profound Intellectual Disabilties (KOSK). This diagnostic technique assesses communication methods, and it results from the model of communication competence of people with profound intellectual disabilities. The psychometric evaluation of the questionnaire was carried out based on the study conducted on the population of adults with profound intellectual disabilities. The study was conducted from March to May 2010 mainly in the centers run by The Polish Association for the Welfare of People with Mental Disabilities.

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Franktor-Nachmias, CH., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań:
 • Zysk i S-ka.
 • Guilford, J.P. (2005). Teoria testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność
 • testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.
 • Marcinkowska, B. (2011). Kompetencje komunikacyjne osób z głębszą niepełnosprawnością
 • intelektualną – ujęcie modelowe. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(13),
 • s. 35–36.
 • Morreale, S.P., Spitzberg, B.H., Barge, J.K. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza,
 • umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schalock, R.L., Coulter, D.L., Bradley, V.J., Borthwick-Duffy, S.A., Wil, H.E., Buntinx, Craig,
 • E.M., Gomez, S.C., Lachapelle, Y., Luckason, R., Reeve, A., Shogren, K., Snell, M., Spreat, S.,
 • Tasse, M.J., Thompson, J.R., Verdugo-Alonso, M.A., Wehmeyer, M.I., Yeager, M.H. (2010).
 • Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports. Washington, D.C.:
 • American Association on Mental Retardation.
 • Witkowski, T. (1996). Podręcznik do Inwentarza pac -1 h.c. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju
 • społecznym osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin.
 • Witkowski, T. (1996). Podręcznik do Inwentarza pac -2 h.c. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju
 • społecznym osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin.
 • Witkowski, T. (1996). Podręcznik do Inwentarza ppac h.c. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju
 • społecznym osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97c74631-131f-4f5f-9b99-8877a16b8d40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.