Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(29) | 146-162

Article title

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych potencjalnych przedsiębiorców branży ICT

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN PL

Abstracts

PL
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, mimo iż stanowi obszar rozważań wielu badaczy, jak dotąd była przeprowadzana wyłącznie z wewnętrznej perspektywy organizacji. Proponowane w literaturze sposoby oceny potrzeb szkoleniowych ujawniają zatem pewne luki, które uniemożliwiają przeprowadzenie rzetelnej diagnozy potrzeb kompetencyjnych. Artykuł koncentruje się na sektorze ICT, analizowanym w kontekście potrzeb szkoleniowych przyszłych młodych przedsiębiorców. Wydaje się, iż dla celów rzetelniej diagnozy potrzeb kompetencyjnych należy wyjść poza granice organizacji. Celem artykułu jest krytyczna ocena dominującego podejścia do identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz próba wypełnienia luki poznawczej przez propozycję włączenia zewnętrznej perspektywy analizy jako uzupełniającej rzetelną diagnozę potrzeb kompetencyjnych.

Year

Issue

Pages

146-162

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97ccb6bf-8485-41da-ba57-2705ed3be00a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.