Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 29-45

Article title

Ludność Warszawy starzeje się

Content

Title variants

EN
Population of Warsaw is aging

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich dwóch dekadach liczba oraz struktura ludności Warszawy, według płci, wieku i wykształcenia, istotnie zmieniała się. Miały na to wpływ odmiennie kształtujące się w tym okresie procesy demograficzne. Celem artykułu jest ukazanie relacji między tymi zmiennymi.
EN
In the last two decades the number and structure of the population of Warsaw by gender, age and educational attainment substantially evolved. Have an impact on their form before the ruling in this period the demographic processes. The purpose of the article is to show the relationship between these variables.

Keywords

Year

Issue

13

Pages

29-45

Physical description

Dates

published
2013-10

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Cigno A., 1991, Economics of the family, Oxford University Press, New York
 • Cliquet R.L., 1991, The second demographic transition: fact or fiction? Council of Europe, Strasbourg
 • Cliquet R.L., 1993, The future of Europe’s population. Population Studies No 26, Council of Europe, Strasbourg
 • Coleman D.A., 1995, Demographic changes in countris in Central and Eastern Europe: current situation and trends. Ref. n Miedzynarodową Konferencję na temat: Demograficzny profil krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, Riga (Łotwa)
 • Coleman D.A., 1990, Fundation of social theory. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London
 • Fetczak D., Stachowiak D., 2005, Porównanie warunków życia w miastach europejskich (Program Urban Audit II), Wiadomości Statystyczne nr 11, GUS Warszawa
 • Hoffmann-Nowotny H.I., 1988, Structural and cultural determinants of Europe’s second demographic transition, Bevolking and Gezin, 1.
 • Höhn C.,1990, Social consequences of population decline. Ref. na sem. “Social and economic consequences of population decline”, Oslo (Norway)
 • Kan D.J. van de, 1987, Europe’s second demographic transition, Population Bulletin Vol. 42 No 1, Population Reference Bureau, Inc., Washington DC.
 • Kan D.J. van de, 1988, Postmodern fertility preferences: from changing value orientation to new behaviour. Working Papers No 74, Canberra
 • Kotowska I.E.,1994, Future changes in living arrangements in Poland - an outline of the conceptual framework, Studia Demograficzne nr 4, KND PAN, Warszawa
 • Kotowska I.E. (red), 1999, Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Wydawnictwo SGH, Warszawa
 • Lesthaeghe R, 1983, A century of demographic and cultural change in Western Europe: an exploration if underlying dimensions, Population and Development Review No 9
 • Lesthaeghe R, 1991, The second demographic transition in western countries: an interpretation, IPD Working Papers No 2, Free Universitet, Brussels
 • Miszczuk A., Żukowski W., 2007; Potencjał społeczno-ekonomiczny największych miast Euroregionu Bug, Wiadomości Statystyczne nr 11, GUS Warszawa
 • Okólski M. (red.), 1990, Teoria przejścia demograficznego, PWE Warszawa
 • Petryszyn I., 2003, Zmiany liczby ludności dużych miast Polski w drugiej połowie XX wieku, Wiadomości Statystyczne nr 4, GUS Warszawa
 • Roczniki Statystyczne Warszawy z różnych lat, Urząd Statystyczny Warszawy, Warszawa
 • Stachowiak D., Stawikowska M., 2009, Sytuacja demograficzna w miastach europejskich na podstawie programu Audyt miast 2006, Wiadomości Statystyczne nr 5, GUS Warszawa
 • Tarka D., 2008; Problemy pomiaru rozwoju miasta na przykładzie Białegostoku, Wiadomości Statystyczne nr 7, GUS Warszawa
 • Ustawa z dnia 18 maja 1990 roku o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 200
 • Zimny A., 2009; Jakość życia w stolicach krajów UE, Wiadomości Statystyczne nr 10, GUS Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97d2f572-7346-4836-a5b1-d50f0ce94772
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.