Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 (54) | 153-156

Article title

Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych. Część 2. Portale internetowe, konteksty medialne i merytoryczne

Content

Title variants

EN
Refining Network Information on the Example of Parliamentary Elections. Part 2. Internet Portals, Media and Content Contexts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istotną część zasobów informacyjnych dostępnych w internecie składających się na Big Data są tworzone przez profesjonalistów portale internetowe. Często, choć nie zawsze, są one rozszerzoną, aktualizowaną kopią wydań drukowanych dzienników i czasopism. Ważnym czynnikiem wpływającym na tematykę, zakres i jakość tworzonych w tych miejscach treści jest ich przygotowywanie przez zawodowe redakcje. Rafinacja tych zasobów – jako nowych źródeł informacji dziennikarskich – stanowi uzupełnienie części pierwszej prezentacji wyników badań. Dotyczyły one zasobów informacyjnych dostarczanych przez rafinację sieci społecznościowych, gdzie treści z reguły są tworzone przez nieprofesjonalistów
EN
An important part of information resources available online as part of Big Data are Internet portals created by professionals. Frequently, though not always, they are an expanded, updated version of the printed editions of dailies and magazines. An important feature influencing the topics, range and quality of content created on these sites is their creation by professional editorial offices. Refining these resources – as new sources of journalistic information – is an addition to the first part of the presented research results, which concerned information sources provided by refining social networks, where content is usually created by non-professionals.

Year

Issue

Pages

153-156

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97d39a04-d442-4ac8-a75c-84af6ff08130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.