Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 4(120) | 39-51

Article title

Znaczenie kultury i klimatu szkoły dla wyników nauczania oraz spostrzeganego przez nauczycieli nasilenia zachowań problemowych wśród uczniów

Title variants

EN
The importance of school culture and climate for academic achievement and the intensity of youth problem behaviours perceived by teachers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem prezentowanego badania było wykrycie związków pomiędzy spostrzeganiem różnych aspektów klimatu i kultury szkoły przez nauczycieli a wynikami nauczania oraz spostrzeganym nasileniem zachowań problemowych wśród uczniów. Anonimowe badania ankietowe objęły nauczycieli z czterech warszawskich gimnazjów (n = 140). Badania dotyczyły różnych wymiarów klimatu i kultury szkoły, takich jak spostrzegane przez nauczycieli relacje społeczne w szkole, charakterystyka procesu edukacji, podzielane przez nauczycieli ideologie oświatowe czy poczucie obciążenia pracą. Spostrzegane przez nauczycieli nasilenie zachowań problemowych było bezpośrednio związane z trzema czynnikami: ukierunkowaniem nauczania na wyniki, akceptacją romantycznej ideologii oświatowej oraz negatywnymi relacjami pomiędzy uczniami. Wyższe wyniki nauczania szkoły związane były z długością stażu w zawodzie nauczycielskim, spostrzeganym zaangażowaniem uczniów w naukę oraz niskim poczuciem obciążenia pracą. Ponadto okazało się, że nauczyciele mężczyźni, w porównaniu do kobiet, spostrzegają klimat szkoły jako korzystniejszy w wielu jego wymiarach.
EN
The aim of this study was to reveal the relationships between the teachers’ perception of various school climate/culture aspects and school academic achievement and perceived intensification of problem behaviour among young people. The anonymous survey was conducted among teachers (n = 140) from four Warsaw lower secondary schools. The study included various aspects of school climate and culture: perceived social relationships at school, the characteristic of the educational process, educational ideologies among teachers, and sense of workload. Teachers’ perception of intensification of youth problem behaviour was directly related to three factors: results-oriented teaching, acceptance of the romantic educational ideology and the negative relations between students. The higher school academic achievement was related to the length of teachers’ career, perceived students’ commitment to learning and low teachers’ sense of workload. Moreover, it turned out that the male teachers, compared to female teachers, perceived school climate as a more favourable.

Journal

Year

Issue

Pages

39-51

Physical description

Dates

issued
2012-12-31

Contributors

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

References

 • Achrekar, A., Anglin, T., Beck, K., Bishop, J., Blum L. M., Blum, R., … i Wilson, D. (2004). Wingspread Declaration on School Connections. Journal of School Health 74(7), 233–234. doi: 10.1111/j.1746-1561.2004.tb08279.x
 • Anderson, C. S. (1982). The search for school climate: a review of the research. Review of Educational Research, 52(3), 368–420. doi: 10.3102/00346543052003368
 • Battistich, V. i Hom, A. (1997). The relationship between students’ sense of their school as a community and their involvement in problem behaviors. American Journal of Public Health, 87(12), 1997–2001. doi:10.2105/AJPH.87.12.1997
 • Borucka, A., Raduj, J., Pisarska, A. i Okulicz-Kozaryn, K. (2011). Spostrzeganie klimatu szkoły przez uczniów i nauczycieli warszawskich gimnazjów. [Maszynopis niepublikowany]. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Catalano, R., Haggerty, K., Oesterle, A., Fleming, C. i Hawkins, D. (2004). The importance of bonding to school for healthy development: findings from the social development research group. Journal of School Health, 74(7), 252–261. doi: 10.1111/j.1746-1561.2004.tb08281.x
 • Center for Social and Emotional Education (2010). School climate research summary. School Climate Brief, 1(1). New York: Author. Pobrane z http://www.schoolclimate.org/climate/documents/ SCBrief_v1n1_Jan2010.pdf
 • DeWit, D. J., Karioja, K., Akst, L., Beneteau, B., Bollenbach, S., Braun, K., Caverson, R., DeMarco, W., … i Walker, D. (2002). Sense of school membership: a mediating mechanism linking student perception of school culture with academic and behavioral functioning [Baseline data report of the school culture project]. Toronto: Centre for Addiction and Mental Health. Pobrane z http://www. camh.net/about_addiction_mental_health/child_youth_family_resources/school_culture_report.pdf
 • Jessor, R. i Jessor, S. L. (1977). Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth. New York: Academic Press.
 • Jessor, R. (1987). Problem-behavior theory, psychosocial development, and adolescent problem drinking. British Journal of Addiction, 82 (4), 331–342. doi: 10.1111/j.1360-0443.1987.tb01490.x
 • Junik, W. (2009). Ewaluacja zasobów szkoły i diagnoza występujących w niej zagrożeń. W: M. Deptuła (red.) Profilaktyka w grupach ryzyka. Diagnoza część 1 (ss. 29-56). Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.
 • Konarzewski, K. (1990). Nauczycielskie ideologie oświatowe. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 45–58.
 • Konarzewski, K. (1994). Szkoła – Nauczyciel – Uczeń. [Maszynopis]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Konarzewski, K. (1998). Educational ideologies of Polish teachers. Teachers and teaching: theory and practice. 4(2), 259–271. doi: 10.1080/1354060980040205
 • Kulesza, M. (2007). Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych. Seminare, 24, 261–277.
 • Kuperminc, G. P., Leadbeater, B. J., Emmons, C. i Blatt, S. J. (1997). Perceived school climate and difficulties in the social adjustment of middle school students. Applied Developmental Science, 1(2), 76–88. doi:10.1207/s1532480xads0102_2
 • Mayberry, M. L., Espelage, D. L. i Koenig, B. (2009). Multilevel Modeling of Direct Effects and interactions of peers, parents, school, and community influences on adolescent substance use. Journal of Youth and Adolescence, 38(8), 1038–1049. doi: 10.1007/ s10964-009-9425-9
 • McNeely, C. i Falci, C. (2004). School connectedness and the transition into and out of health-risk behavior among adolescents: a comparison of social belonging and teacher support. Journal of School Health, 74(7), 284–292. doi: 10.1111/j.1746-1561.2004.tb08285.x
 • Okulicz-Kozaryn, K. i Borucka, A. (2010). Skale do badania klimatu szkoły opracowane na podstawie badań kanadyjskich. [Maszynopis niepublikowany]. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Okulicz-Kozaryn, K. (2011). Kultura i klimat szkoły a zdrowie psychiczne i zachowania problemowe uczniów. [Maszynopis niepublikowany]. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Ostaszewski, K. (2011). Kultura i klimat szkoły w kontekście promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki. [Maszynopis niepublikowany]. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Pisarska, A., Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K. i Bobrowski, K. (2011). Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież warszawskich szkół gimnazjalnych z perspektywy badań ilościowych i jakościowych. [Maszynopis niepublikowany]. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Pyżalski, J. Ł. i Plichta, P. (2007). Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP). Podręcznik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Resnick, M. D., Bearman, P. S., Blum, R. W., Bauman, K. E., Harris, K. M., Jones, J., ... i Udry, R. J. (1997). Protecting adolescents from harm. Findings from the National Longitudinal Study on Adolescent Health. Journal of the American Medical Association, 278(10), 823–832. doi:10.1001/jama.1997. 03550100049038
 • Schein, E. H. (1990). Organizational Culture. American Psychologist, 45(2), 109–119. doi: 10.1037/0003-066X.45.2.109
 • Shann, M. M. H. (1999). Academics and a culture of caring: the relationship between school achievement and prosocial and antisocial behaviors in four urban middle schools. School Effectiveness and School Improvement, 10(4), 390–413. doi: 10.1076/sesi.10.4.390.3490
 • Tableman, B. (red.). (2004). School climate and learning. Best Practice Briefs, 31. East Lansing: University-Community Partnerships, Michigan State University. Pobrane z http://outreach.msu. edu/bpbriefs/issues/brief 31.pdf.
 • Van Houtte, M. (2005). Climate or culture? A plea for conceptual clarity in school effectiveness research. School Effectiveness and School Improvement, 16(1), 71–89. doi:10.1080/092434505 00113977
 • Woynarowska-Sołdan, M. (2006). Standard czwarty. W: B. Wojnarowska (red.) Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie (Zeszyt 11, s. 102–132). Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Pobrane z http://www.ore.edu.pl/images/ files/ narzedzia% 20do%20autoewaluacji.pdf

Notes

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/4-3-bobrowski-i-in-znaczenie-kultury-i-klimatu-szkoly.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0239-6858

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97db50ce-96dc-4f5e-b653-e929335254a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.