Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1 | 199-205

Article title

Narracja jako spotkanie

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

1

Pages

199-205

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Chase S. (2009). Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.) Metody badań jakościowych. Warszawa: PWN.
 • Czerniawska O. (2003). Podróż w pamięci starszych. Edukacja dorosłych, 1.
 • Denzin N.K, Lincoln Y.S. (2009). Metody badań jakościowych. Warszawa: PWN.
 • Demetrio D. (2000). Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Griffin E. (2002). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.
 • Kaufmann J.C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Krawczyk-Bocian A. (2008a). Mity o narracji. Od subiektywizmu do problemu interpretacji. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 2.
 • Krawczyk-Bocian A. (2008b). Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego. Przegląd Pedagogiczny, 1.
 • Lalak D. (2010). Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu. W: S. Palka (red.) Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.
 • Maruszewski T. (2000). Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.
 • McKinley R.W. (1992). Historie życia a psychobiografia. Warszawa: PWN.
 • Ostrowska U. (2000). Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Ricoeur P. (1989). Język, tekst, interpretacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Straś-Romanowska M. (1997). Hermeneutyka w psychologicznych badaniach jakościowych. W: A. Gałdowa (red.) Hermeneutyka a psychologia. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Tischner J. (1990). Filozofia dramatu. Paris: Editions du dialoguwe.
 • Tischner J. (1999). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Trzebiński J. (2002). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.) Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP.
 • Taylor Ch. (1989). Sources of the Self. Cambridge: The Making of the Modern Identity.
 • Tokarska U. (2002). Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia. W: J. Trzebiński (red.) Narracja jako rozumienie świata. Gdańsk: GWP.
 • Urbaniak-Zając D. (2008). Rzeczywistość pedagogiczna a sposoby jej poznawania – perspektywa interpretacyjna. W: K. Rubacha (red.) Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Ryk A. (2008). Pedagogika dramatu. Poszukiwania antropologiczno-metodologiczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Zaborowski Z. (1987). Tożsamość i samoświadomość człowieka. Kultura i Społeczeństwo, 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97dc105d-ee4a-4293-bb24-d735b1ea84b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.