Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 73-82

Article title

Die Ausgrabungen an der Fundstelle 5 in Lipnik, Kr. Przeworsk (Siedlung der Trzciniec-Kultur, Gräberfeld der Tarnobrzeg-Gruppe), in den Jahren 2004 – 2006 (7.–9. Grabungssaison)

Authors

Content

Title variants

EN
Excavations at site 5 in Lipnik, Przeworsk District (Trzciniec Culture settlement, cemetery of the Tarnobrzeg Group) in 2004-2006 (7-9 seasons)

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
Research in the years 2004 - 2006 covered an area of 1770.5 sq. meters and yielded more than 125 objects containing material (nos 310, 424 -549), and about 70 structures distinguished only on the basis of a different color. With the Trzciniec Culture settlement a dozen or so of pits and post-holes can be connected. Approx. 50 urn graves damaged and one pit grave should be ascribed mainly to the early and middle phases of the Tarnobrzeg Group. After nine seasons of work, a total examined area amounts to about 44 ares. The subsequent phases of the use of this site are mirrored by grave of the Mierzanowice Culture (no. 303), 70 pits and about 40 post-holes related to the settlement of the Trzciniec Culture and, finally, more than 370 graves and about 50 clusters of pottery and burned human bones (remains of destroyed graves? ) of all phases of the Tarnobrzeg Group. The cemetery can be considered as fully investigated.

Year

Volume

1

Pages

73-82

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland

References

 • Blajer W., 2004 Vorbericht von der ersten Saison der Notgrabungen auf der Fundstelle 5 in Lipnik, Gde. Kańczuga, Woiw. Przemyśl, Recherches Archéologiques de 1993 –1998, Kraków, S. 88 – 95.
 • Blajer W., 2004a Szósty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk, Rocznik Przemyski, 40/2, Archeologia, S. 89 –100.
 • Blajer W., 2005 Siódmy sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk, Rocznik Przemyski, 41/2, Archeologia, S. 35 – 44.
 • Blajer W., 2006 Ósmy sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk, Rocznik Przemyski, 42/2, Archeologia, S. 23 – 30.
 • Blajer W., 2007 Dziewiąty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 5 w Lipniku, pow. Przeworsk, Rocznik Przemyski, 43/2, Archeologia, S. 39 – 44.
 • Blajer W., Czopek S., 1996 Osada z początku środkowego okresu epoki brązu w Dylągówce, woj. rzeszowskie (stan. 1), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 17, S. 19 – 43.
 • Blajer W., Przybyła M. S., 2003 Ze studiów nad strukturami osadniczymi epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zachodniej części Podgórza Rzeszowskiego, (in:) J. Gancarski (Hrsg.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich, Krosno, S. 257– 302.
 • Blajer W., Przybyła M. S.,2006 Die Notgrabungen an der Fundstelle 5 in Lipnik, Kr. Przeworsk in den Jahren 1999 –2003 (2.– 6. Grabungssaison), Recherches Archéologiques de 1999 – 2003, Kraków, S. 65 –79.
 • Czopek S., 1996 Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem, Rzeszów.
 • Czopek S., 2003 Między Południem a Wschodem – importy i naśladownictwa ceramiki w materiałach grupy tarnobrzeskiej, (in:) J. Gancarski (Hrsg.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich, Krosno, S. 215 –238.
 • Kaflińska M., 2002 Pochówek z początków epoki brązu z Lipnika, pow. Przeworsk, na tle znalezisk grobowych z późnego neolitu i wczesnej epoki brązu, Sprawozdania Archeologiczne, 53, S. 261–272.
 • Przybyła M. S., 2003 Uwagi o chronologii ceramiki grupy tarnobrzeskiej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 24, S. 27– 54.
 • Przybyła M. S.,2004 Osada z okresu neolitu i epoki brązu na stanowisku 17 w Husowie, pow. Łańcut, Rocznik Przemyski, 40/2, Archeologia, S. 53 –72.
 • Szybowicz B., 2005 Analiza antropologiczna odkrytych w 2004 r. szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, stan. 5, pow. Przeworsk, Rocznik Przemyski, 41/2, Archeologia, S. 45 – 46.
 • Szybowicz B.,2006 Analiza antropologiczna odkrytych w 2005 r. szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, st. 5, pow. Przeworsk, Rocznik Przemyski, 42/2, Archeologia, S. 31– 32.
 • Szybowicz B.,2007 Analiza antropologiczna materiału kostnego z grobu nr 539 odkrytego w 2006 r. na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, stanowisko 5, Rocznik Przemyski, 43/2, Archeologia, S. 45.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97e1aa7e-9da0-4773-bb1f-f689108ac43f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.