Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 39 | 101-111

Article title

Eucharystia – źródło i szczyt życia i misji bł. Piera Giorgia Frassatiego

Content

Title variants

EN
The Eucharist - Source and Summit of the Life and Mission of P.G. Frassati

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Życie i działalność bł. P.G. Frassatiego bez wątpienia wskazuje na dar i tajemnicę Eucharystii. To właśnie sakrament Eucharystii był motorem działania włoskiego studenta, miłośnika górskich wypraw, a nade wszystko człowieka bez reszty oddanego ubogim i chorym – Apostoła Miłosierdzia. Pobożność eucharystyczna staje się źródłem rozumnej służby Bożej. „Jezus przychodzi do mnie w Komunii świętej każdego dnia, a ja Mu się odwdzięczam za to w dostępny mi sposób, odwiedzając Jego biedaków”. Pier Giorgio pokazał nam, że można kochać życie ze wszystkimi treściami, zadaniami i problemami, jakie niesie, a jednocześnie kierować się ku Bogu, który jest naszym odwiecznym celem.
EN
The author shows how the life of the blessed P.G. Frassati reveals the gift and mystery of the Eucharist. It was the grace of the Eucharist that gave him the motivation to act. This Italian student and lover of mountain expeditions was totally devoted to the disadvantaged and the sick; he was an apostle of divine mercy. Eucharistic devotion becomes the source of logiké latria. “Every day Jesus comes to me in Holy Communion and I must repay Him in whatever way I can by visiting His poor”. Despite the difficult tasks and problems that life involves, Pier Giorgio proved that it is possible to love it, keeping always in mind the long-term aim of drawing closer to God.

Year

Issue

39

Pages

101-111

Physical description

Contributors

 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

References

 • Aramini, M., Pier Giorgio Frassati. Un giovane secondo il Vangelo, Rivoli 2007.
 • Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, Watykan 2007.
 • Benedykt XVI, Orędzie na XXV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan 2009.
 • Casalegno, C., Fra terra a cielo Pier Giorgio Frassati, Roma 2009.
 • Claude, R., Pier Giorgio Frassati, Kraków 2012.
 • Cojazzi, A., Pier Giorgio Frassati, Torino 1928.
 • Falciola, R., Pier Giorgio Frassati. Non vivacchiare me vivere, Padova 2010.
 • Franciszek, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży, Watykan 2015.
 • Frassati, L., Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni 29 czerwca – 4 lipca 1925, Kraków 2016.
 • Frassati, L., Pier Giorgio Frassati. Człowiek ośmiu błogosławieństw, Kraków 2011.
 • Jankowska, T., Myśli Bożego szaleńca błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego, Warszawa 2009, s. 29
 • Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia, Watykan 2003.
 • Nowik, P., Chciałbym powędrować dalej… Bł. P. G. Frassati, Lublin 2001.
 • Kubiak, Z., Bł. Pier Giorgio Frassati. Listy do przyjaciół, Warszawa 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97ee8cd9-d1c0-474b-9b04-950ecbcc6dd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.