Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 2 | 111-123

Article title

Efektywność pasywnie zarządzanych funduszy na przykładzie funduszy ETF notowanych na GPW

Content

Title variants

EN
Efficiency of passively managed funds in the context of ETFs traded on Warsaw Stock Exchange

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka funduszy ETF oraz ocena efektywności ich działania. W analizie wykorzystano metody statystyczne, jednoczynnikowy współczynnik Alfa Jensena oraz wskaźnik tracking error (TE). Przedstawiono sytuację na globalnym rynku funduszy ETF oraz w Polsce. Wykorzystane miary pozwoliły wywnioskować, iż polityka inwestycyjna zarządzających funduszem ETF Lyxor WIG20 była skuteczna. Fundusz ten wykazuje silną replikację benchmarku oraz charakteryzuje się niewielkimi odchyleniami od benchmarku, również w zakresie błędu odwzorowania.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

111-123

Physical description

Contributors

 • Mgr, Katedra Finansów, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Prof. PK, dr hab., Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin

References

 • Bauer R., Otten R., Rad A. (2006), New Zealand mutual funds: measuring performance and persistance in performance, „Accounting and Finance”, No. 46.
 • Blitz D., Huji J., Swinkels L. (2010), The Performance of European Index Funds and Exchange-Traded Funds, „European Financial Management”.
 • Chodnicka P., Jaworski P. (2012), Śledząc parkiet – analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund, „Problemy Zarz¹dzania”, Vol.10, nr 4(39).
 • Chu P. (2011), Study on the tracking error and their determinants: evidence from Hong Kong exchange traded funds, „Applied Financial Economics”, No. 21.
 • Dawidowicz D. (2012), Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, metody oceny i analiza, CeDeWu, Warszawa.
 • Elia M. (2012), Tracking Error of Traditional and Synthetic European Ex-change-Traded Funds, 29th International Conference of the French Fi-nance Association (AFFI) 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2084929, dostêp dnia 20.05.2014.
 • Fuhr D., Kelly S. (2010), ETF Landscape. Celebrating 10 years of ETFs in Europe, BlackRock.
 • Frino A., Gallagher D. (2001), Tracking S&P 500 index funds, „Journal of Portfolio Management”, No. 28.
 • Gruber M. (1996), Another puzzle: the growth in actively managed mutualf unds, „Journal of Finance”, No. 51.
 • Hassine M., Roncalli T., Measuring Performance of Exchange Traded Funds, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2212596, dostęp dnia 16.05.2014.
 • Lan S., Mercado S., Rajenda A. (2014), ETF Annual Review & Outlook, Deutsche Bank Securities Inc., http://www.etf.db.com/, dostęp dnia 12.05.2014.
 • Lin Ch., Chan S., Hsu H. (2005), Pricing efficiency of exchange traded funds in Taiwan, „Journal of Asset Management”, Vol. 7.
 • Malkiel B. (1995), Returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991, „Journal of Finance”, No. 50.
 • Mitrenga D. (2013), Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 155.
 • Miziołek T. (2013), Pasywne zrządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Perez K. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejoecie techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 • Raszczyk R. (2010), ETF – czyli poproszę jeszcze WIG20, „Rynek Kapitałowy”, nr 9.
 • Rocznik Giełdowy 2014, http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id =140 &title=Rocznik +gie%C5%82dowy+2014, dostęp dnia 10.05.2014.
 • Shin S., Soydemir G. (2010), Exchenge-Traded Funds, Persistence in Tracing Error and Information Dissemination, „Journal of Multinational Financial Management”, Vol. 20(4–5).
 • Sawicki J., Ong F., Evaluating manager fund performance using conditional measures: Australian evidence, „Pacific-Basin Finance Journal”, No. 8.
 • Tomaszewski J. (2013), Fundusze ETF jako wehikuł inwestycyjny na rynku złota, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 62, Szczecin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97ef1f88-cbda-4aea-805b-4eeec21260e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.