Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2(26) | 43-60

Article title

DAWNE INDUSTRIALNE OBIEKTY WARSZAWSKIEJ PRAGI I ICH NOWE ŻYCIE KULTURALNE

Content

Title variants

FORMER INDUSTRIAL OBJECTS IN WARSAW PRAGUE AND THEIR NEW CULTURAL LIFE

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu było przedstawienie dawnych obiektów industrialnych w warszawskiej dzielnicy Pradze i ukazanie ich życia kulturalnego współcześnie. Omówiono proces rewitalizacji praskiej zabudowy jako szansę na nowe życie dla obiektów poprzemysłowych. Przybliżono historię warszawskiej Pragi, jej przedwojenny, przemysłowy charakter i współczesny klimat. Przedstawiono Centrum Kultury „Koneser” – kulturalne centrum Pragi (ul. Ząbkowska 27/31), Centrum Artystyczne Fabrykę Trzciny (ul. Otwocka 14) oraz „Wypieki Kultury” – nowe życie stuletniej piekarni przy ul. Stolarskiej 2/4. Ukazano atrakcyjność tej dzielnicy Warszawy, miejsce życia kulturalnego o niepowtarzalnej atmosferze, która przyciąga ludzi.
EN
The aim was to present former industrial facilities related to the exploration in the Warsaw district of Praga and their present day cultural life. The revitalization process in Praga was discussed as a chance for a new life for post-industrial facilities. The most important historical events of Warsaw’s Praga were presented. It shows Praga – the industrial district of pre-war Warsaw and its contemporary atmosphere. The “Koneser” Cultural Center – the cultural center of Praga (ul. Ząbkowska 27/31), the Fabryka Trzciny Art Center (ul. Otwocka 14) and “Wypieki Kultury” the new life of a hundred-year-old bakery at ul. Stolarska 2/4. It shows the attractiveness of this district of Warsaw, a place of cultural life that creates a unique atmosphere, an atmosphere that attracts people.

Year

Volume

Pages

43-60

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Fundacja Oko-Lice Kultury, Zblewo

References

 • Baliński J., Rewitalizacja i „nowe życie” dawnych zakładów przemysłowych, 2014, http://politykawarszawska.pl/a/749 [11.2020].
 • Biernacka E., Wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na cele turystyki, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2015, nr 3 (45).
 • Chodorska M., Chodorski T., Warszawa 2015 – najciekawsze realizacje roku, Wydawnictwo HORN, Warszawa 2016.
 • Hajduga A., Rewitalizacja dziedzictwa kultury przemysłowej, 2016, http://www.miastothinktank.pl/rewitalizacja-dziedzictwa-kultury-przemyslowej [11.2020].
 • Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
 • Jędrysiak T., Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 6.
 • Kołodziej J., Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego i jego rola w rozwoju turystyki industrialnej, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2005.
 • Kowalczyk A., Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [w:] Kultura i turystyka – wspólne korzenie, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, Wydawnictwo Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Kunce P., Wydobywamy atrakcje! Kopalnia Guido jako nowoczesna instytucja kultury, [w:] Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni Przemysłowej, Materiały z XII Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego, Zabrze 21– 22.05.2015, Urząd Miejski, Zabrze 2015.
 • Morawski R., Kolej i przemysł na Pradze do 1914 roku, [w:] Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa 2006.
 • Paluch M., Rola turystyki w rewitalizacji małych miast poprzemysłowych i regionów – studia przypadków Cork, Jeffersonville, New Albany i Regionu Walonii, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 11.
 • Pruss W., Rozwój przemysłu warszawskiego 1864–1914, PWN, Warszawa 1977.
 • Przybyszewska-Gudelis R., Problemy rewitalizacji miast przez turystykę, [w:] Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, materiały poseminaryjne, Warszawa 1997.
 • Sołtan A., Praga w ciągu wieków, [w:] Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa 2006.
 • Turek A., Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, „Problemy Rozwoju Miast” 2013, nr 10.
 • Wróblewski P., Stara Praga się modernizuje. Historyczna dzielnica przeżywa drugą młodość, 2015, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/stara-praga-sie-modernizuje [10.2020].
 • Zieliński J., Fabryki dawnej Pragi, http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa [10.2020].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97f82a22-2603-48bf-b749-062c3ff88418
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.