Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 215-230

Article title

Jakość pedagogiczna środowiska dziecka w wieku przedszkolnym - wybrane zagadnienia teoretyczne i empiryczne

Authors

Content

Title variants

EN
Pedagogical quality – the selected issues in theory and research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jakość pedagogiczna, a mianowicie jakość środowiska edukacyjnego dziecka w wieku przedszkolnym, cechuje się wielowymiarowością. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne tego fenomenu takie jak: terminologia, ujęcia i koncepcje, wpływ wysokiej jakości pedagogicznej na edukację ogólną i specjalną oraz dwa odmienne nurty w badaniach porównawczych. Fenomen ten może pełnić ważną rolę zarówno w pedagogice, jak i w pedagogice specjalnej, ponieważ wiąże się on z wczesną inkluzją edukacyjną i wspomaganiem rozwoju dziecka. W związku z tym jakość środowiska dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa mogłaby zostać uznana za nowy paradygmat. Jednak w oparciu o dotychczasowe badania, trudno jest potwierdzić, że ten pogląd jest prawdziwy.

Year

Issue

2

Pages

215-230

Physical description

Contributors

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Andrzejewska J. (2013). Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bailey D.B., Clifford R.M., Harms T. (1982). Comparison of preschool environments for handicapped and nonhandicapped children. Topics in Early Childhood Special Education, 2, 9-20.
 • Cryer D. (1999). Defining and assessing early childhood program quality. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 563, 39-55.
 • Gindrich P. (2009). Wspomaganie wczesnej edukacji w kontekście efektywności instytucji przedszkola, czyli jak mierzyć jakość Skalą Oceny Jakości Środowiska Dziecka w Wieku Przedszkolnym (ECERS-R). Meritum-Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, 2, 25-28.
 • Gindrich P., Łachut T. (2012). Skala ECERS i ECERS-R – analiza porównawcza jakości środowiska dziecka w przedszkolu. Raport z badań pilotażowych. W: E. Jakubiak-Zapalska, K. Kruszko (red.), Dziecko we wczesnej edukacji (s. 239-254). Radom: Wydawnictwo Ave.
 • Hadeed J., Sylva K. (1995). Does quality make a difference in the preschool experience in Bahrain?. Paper presented at the European Conference on the Quality of Early Childhood Education (5th, Paris, France, September 7-9).
 • Harms T., Clifford R.M., Cryer D. (2005). Early Childhood Environment Rating Scale. Revised Edition. New York-London: Teachers College Press.
 • La Paro K.M., Sexton D., Snyder P. (1998). Program quality characteristics in segregated and inclusive early childhood settings. Early Childhood Research Quarterly, 13, 151-167.
 • Layzer J.I., Goodson B.D. (2006). The “quality” of early care and education settings: definitional and measurement issues. Evaluation Review, 30, 556-576.
 • Maxwell L. (2007). Competency in child care settings. The role of the physical environment. Environment and Behavior, 39, 229-245.
 • Moss P. (1994). Defining quality: values, stakeholders and processes. W: P. Moss, A. Pence (red.), Valuing quality in early childhood services: new approaches to defining quality (s. 1-12). London: SAGE Publications Ltd.
 • Odom S.L., Buysse V., Soukakou E. (2011). Inclusion for young children with disabilities: a quarter century of research perspectives. Journal of Early Intervention, 33, 344-356.
 • Palak Z. (red). (2006). Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Pianta R.C., Barnett W.S., Burchinal M. i in. (2009). The effects of preschool education: what we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to know. Psychological Science in the Public Interest, 10, 49-88.
 • Rentzou K. (2010). Using the ACEI global guidelines assessment to evaluate the quality of early child care in Greek settings. Early Childhood Education Journal, 38, 75-80.
 • Sylva K., Siraj-Blatchford I., Taggart B. i in. (2006). Capturing quality in early childhood through environmental rating scales. Early Childhood Research Quarterly, 21, 76-92.
 • Szymczak M. (1978). Słownik Języka Polskiego. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Winterbottom Ch., Jones I. (2014). National accreditation and its role in early education: An analysis of Florida’s gold seal quality child-care program and licensing standards. Journal of Early Childhood Research, 12, 64-76.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97ff19c0-85cb-4a96-89c5-457379ebaea9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.