Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 14 | 41-52

Article title

AMOR MŁODOPOLSKI. O WYJĄTKOWOŚCI TRĘDOWATEJ HELENY MNISZEK

Content

Title variants

EN
AMOR MŁODOPOLSKI. O WYJĄTKOWOŚCI TRĘDOWATEJ HELENY MNISZEK

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the paper is to analyse the Trędowata by Helena Mniszek from the angle of the Polish novel about love – a kind of literature developed in the age of modernism. First, the constitutive elements of Mniszek’s work (playing part in commercial success of the book) are distinguished. Next, the main characters of Trędowata are analysed from the wide methodological perspective which allows to recognize them as representations of cultural archetypes as well as of Greimasian structural functions. Finally, the paper takes up the question of socio-anthropological background of mass culture and focuses on some social problems connected with the popularity of the literature instantiated by Trędowata.

Year

Issue

14

Pages

41-52

Physical description

oryginalna praca badawcza

Dates

published
2016-12-30

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki Łódź

References

 • Baker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2003.
 • Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideolo-gią, przeł. J. Ugniewska, Warszawa 1996.
 • Freud Z., Pisarz a fantazjowanie, przeł. M. Leśniewska. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 1, Kraków 1974.
 • Frye N., Mit, fikcja, przemieszczenie, przeł. E. Muskat-Tabakowska, „Pamiętnik Literac-ki” 1969, z. 2.
 • Frye N., Anatomia krytyki, przeł. M. Bokiniec, Gdańsk 2012.
 • Greimas A., Elementy gramatyki narracyjnej, przeł. Z. Kruszyński, „Pamiętnik Literacki”, 1984, z. 4.
 • Hernas C., Potrzeby i metody badania literatury brukowej. W: O współczesnej kulturze literackiej, red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, t. 1, Wrocław 1973.
 • Horkheimer M., Adorno T.W., Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. T. Kupś, Warszawa 1994.
 • James E.L., Pięćdziesiąt twarzy Greya, przeł. M. Wiśniewska, Katowice 2012.
 • Kochanowski M., Melodramatyzm i powieść. Od rytuału do sensacji (Żeromski, Mnisz-kówna, Strug), Białystok 2015.
 • Kolbuszewski J., Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Wrocław 1994.
 • Krzyżanowski J., Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962.
 • Kowalski P., Oswojony świat literackiej fikcji. W: tegoż, (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze popularnej, Opole 1996.
 • Martuszewska A., Ta trzecia, Gdańsk 1997.
 • Martuszewska A., Architektonika literackiego romansu, Gdańsk 2014.
 • Miciukiewicz A., Schematy powieści popularnej (na marginesie powieści I. Zarzyckiej „Dzikuska”), „Litteraria” 1971, r. III.
 • Mniszek H., Trędowata, t. I i II, Kraków 1989.
 • Mniszkówna H., Ordynat Michorowski, Warszawa 1999.
 • Morin E., Duch czasu, przeł. A. Frybesowa, Warszawa 1963.
 • Pochłódka A., Młodopolski romans popularny – kłopot z teorią, „Przestrzenie Teorii” 2008, nr 9.
 • Samozwaniec M., Na ustach grzechu, Poznań 2012.
 • Setecka A., Romans – przejaw zwycięstwa czy klęski kobiet? O romansie dawniej i dziś. W: Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa 2000.
 • Tatarkiewicz W., O znaczeniu terminu klasycyzm. W: Muzeum i twórca. Studium z histo-rii kultury i sztuki ku czci prof. dr. Stanisława Lorenza, red. K. Michałowski, War-szawa 1969.
 • Troszyński M., Kultura popularna – emancypacja czy zniewolenie?. W: Od kontrkultury do popkultury, red. M. Golka, Poznań 2002.
 • Walas T., Zagadka „Trędowatej”. W: Lektury polonistyczne: od realizmu do preekspre-sjonizmu, red. G. Matuszek, t. 2, Kraków 2001.
 • Walas T., Bez szlachectwa (o międzywojennej powieści popularnej), „Życie Literackie” 1969, nr 30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-4721

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98025c55-c569-47b4-8d21-c5ea50a5ec31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.