Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 115-116 | 183-219

Article title

Z dziejów domu świętej Notburgi w Raciborzu należącego do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej (1886-2011)

Authors

Content

Title variants

EN
The history of St. Notburg's House in Ratibor/Racibórz belonging to the Assembly of Mary Immaculata Sisters (1886-20110)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
EN
125 years o f the history o f St. Notburga’s House in Ratibor/Raciborz was strictly connected with stormy and eventful period in the city and in Silesia region in XIX and XX century. In this period of time the House changed its activities character, but always was the place o f sisters calling’s realization. The phenomenon o f the Assembly o f Mary Immaculate Sisters House’s existence in Upper Silesia is the fact, that this house exists independently of political maelstroms and national frontiers changes. The Silesians, the Germans (till the II World War) and the Poles took the profits from this house largely. St. Notburga House in Ratibor/Raciborz is particular in social and religious meaning and is worthy o f the researchers like historians and contemporary scholars notice. The different studies and scientific research should be done to popularize the valuable heritage made by Marian nuns and their charges. This heritage is universal and important in the Christian and human spirituality created in Ratibor/Raciborz.

Keywords

Contributors

References

 • Blätter vom Lebenswege eines Oberschlesischen Pfarrers, beitrage zum Lebensbilde des Ratiborer Stadtpfarrers Dr. Theol. Hermann Schaffer-Geistlicher Rat und Hausprälat Sr. Heiligkeit des Papstes, Ratibor 1915, s. 30.
 • Bluszcz G., Lecznictwo i ochrona zdrowia, [w:] Racibórz, zarys rozwoju miasta, pod red. J. Kantyki, Katowice 1981, s. 374-387.
 • Cieślak J., J Nowak., Newerla P., Wawoczny G., Dzieje parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu, Racibórz 2005
 • Cińcio E., Dzieje branickiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w latach 1934-1984, Kraków 1998
 • Cop J., Płaczek A., 80 lat obecności Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu nad Odrą, Brzezie nad Odrą 1997,
 • Das St. Notburga-Heim zu Ratibor. Ein Rückblick auf das Entstehen und die Entwicklung des St. Notburga-Vereins und vorgenannter Anstalt, Ratibor 1899,
 • E. Cińcio, Domy zakonne Sióstr Maryi Niepokalanej na Śląsku, [w:] Sto lat..., s. 37.
 • Hampel K., Postać ks. Hermanna Schaffera, proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu i jego zasługi w tworzeniu Domu św. Notburgi w Raciborzu, [w:] Sto lat..., s. 72.
 • Hampel K., Życie i działalność ks. Hermanna Schaffera proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu w latach 1867-1909, Opole 2000,
 • Izdebska A., Działalność Zgromadzenia Maryi Niepokalanej w latach 1854-1939, Rzym-Wrocław 1976,
 • Izdebska A., Zarys rozwoju Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej – dzieła ks. Jana Schneidera, [w:] Żyjąc dla innych. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – dzieło ks. Jana Schneidera – u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, pod red. J. Swastka, Wrocław 1998,
 • Meer A., Zur Dienstbotenfragen, [w:] Schlesisches Pastoralblatt, 5: 1886, s. 43.
 • Mösler J., Das Prälatengrab vom Prälat Dr. Schaffer, [w:] Oberschlesische Volkstimme, 334: 1934.
 • Pater M., Schaffer Hermann Józef, [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX-XX wieku, Katowice 1996, s. 363-364.
 • Rother-Burek M., Dom św. Notburgi w służbie potrzebujących, Opole 2001, .
 • Rozdział 118. Brzezie, pow. Rybnik (koło Raciborza), [w:] Schwetter, Historia..., t. 2, s. 159.
 • Rozdział 29 Racibórz. Przytułek Św. Notburgi – Pierwsza Placówka, [w:] J. Schwetter, Historia Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, Wrocław 2000, t. 1, s. 170
 • Schaffer H., Ratibor wie es ward und ist. Zweite Auflage, Oppeln 1910,
 • Schaffer H., Skizzen aus dem Raudener Leben in der 2 Hälfte des 19 Jahr, [w:] Oberschlesische Heimat, 2: 1906, s. 185-195.
 • Schwetter J, Eine Kreuzesbracht (M. Dulcissima), Wartha 1945,
 • Schwetter J., Geschichte der Kongregation der Marienschwestern aus dem Mutterhaus Breslau 1854-1934, Breslau 1934,
 • Schwetter J., Oblubienica Krzyża Sługa Boża S. M. Dulcissima Hoffmann (1910-1936), Katowice 1999
 • Seidel W., Charyzmat Sióstr Maryi Niepokalanej i jego realizacja w dziejach Zgromadzenia, [w:] Sto lat..., s. 27.
 • Siedlaczek H., Zakład Św. Notburgi wobec sytuacji społecznej i gospodarczej Raciborza w XIX wieku, [w:] Sto lat w służbie nadziei i miłości. Dokumentacja uroczystości zorganizowanych z okazji stulecia istnienia kaplicy św. Józefa w Domu św. Notburgi w Raciborzu 8 X 2002, pod red. Bp. J. Kopca, Opole 2003, s. 61.
 • Stefaniak P., Rekrutacja powołań z okręgu raciborskiego do Zgromadzenia Sióstr Maryi i dwa jego raciborskie klasztory w świetle schematyzmu z 1932 roku, [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 29: 2009, s. 390-393.
 • Verzeichnis der Niederlassungen und Schwestern der Kongregation der Marien-Schwestern von der allerseligsten allzeit unbefleckten Jungfrau Maria (Mutterhaus Breslau) im Jahre 1932, Breslau 1932,
 • Weltzel A., Geschichte des Geschlechts der Saurma und Sauerma, Ratibor 1869,
 • Winkler E. E., Wspomnienia z pobytu w Domu dziecka Świętej Notburgi Racibórz 1942-1945, [w:] Sto lat..., s. 90-92.
 • Zając M. H., Kryptonim „X-2”. Siostry elżbietanki ofiarami przemocy w PRL (1954-1956), Wrocław-Poznań 2004,
 • Zu Hermann Schaffer Priesterjubiläum, [w:] Oberschlesische Heimat, 1: 1905, s. 160-161.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-980321af-e02d-4428-93a5-8911c1cc28a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.