PL EN


2016 | 7 | 4 | 96-101
Article title

Edukacja do rodzicielstwa jako wyzwanie współczesności

Content
Title variants
EN
Education for parenthood as a contemporary challenge
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podstawowymi obszarami funkcjonowania człowieka dorosłego jest praca zawodowa i rodzina, w której pełni on role małżeńskie i rodzicielskie. Rodzicielstwo stanowi nie tylko etap rozwojowy czy płaszczyznę samorealizacji, ale również jest dla człowieka źródłem poczucia sensu życia, zadowolenia i radości. Przejawia się ono w pełnieniu roli matki i ojca, zaś najwłaściwszym środowiskiem do tego pozostaje rodzina oparta na wzajemnej miłości, szacunku, odpowiedzialności i dialogu. W dobie współczesnych przemian społeczno-kulturowych zmianie ulegają modele życia rodzinnego i sposoby realizacji rodzicielstwa, co powoduje, że przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa stanowi dziś ważny kierunek w edukacji młodego pokolenia.
EN
The fundamental qualities of a fully functioning adult are a professional job and a family where they are able to fulfil their marital and parental roles. Parenthood is not only a developmental stage - an area of self-fulfilment - but it is also a wellspring for finding purpose in life, satisfaction and joy. It is manifested in the fulfilment of the role of ‘mother’ and ‘father’. A family based on mutual love, respect, responsibility and communication remains the most suitable environment for fulfilling these roles. In modern times socio-cultural pressures have changed the paradigm of family life and give rise to new challenges in for parents, which places preparation for responsible parenthood as an essential component in the education of a young generation. This issue will be elaborated upon in the presented article.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
96-101
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii, Polska
References
 • Bakiera L. (2013), Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych, Warszawa.
 • Brągiel J. (2012), Znaczenie przemian społecznych dla współczesnego rodzicielstwa [w:] Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Opole.
 • Kromolicka B. (2012), Jakość współczesnego rodzicielstwa [w:] Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Opole.
 • Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa.
 • Kwak A. (2008), Rodzicielstwo – przejaw społecznej współzależności [w:] Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, Warszawa.
 • Kwak A. (2012), Rodzicielstwo – inwestycja w przyszłość. Czy zawsze udana? [w:] Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Opole.
 • Ładyżyński A. (2014), Subsyst rodzicielski i jego znaczenia dla wspólnoty rodzinnej [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Opole.
 • Pawłowska M., W Polsce rodzi się coraz więcej nieślubnych dzieci. Dlaczego?, http://natemat.pl/ 39225,w-polsce-rodzi-sie-coraz-wiecej-nieslubnych-dzieci-dlaczego.
 • Pikuła R. (2010), Kondycja rodzicielstwa w XXI wieku [w:] Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, red. M. Duda, Kraków.
 • Stepulak M. (2010), Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, Lublin.
 • Szlendak T. (2012), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa.
 • Śniegulska A. (2014) Edukacja prorodzinna drogą do kształtowania odpowiedzialnego macierzyństwa [w:] Sociální pedagogika ve sluzbě clověku a spolecnosti, red. S. Neslusanova, I. Emma-rova, E. Jarosz, Brno.
 • Śniegulska A. (2016), Mała szkoła wobec problemu edukacji prorodzinnej [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły, red. R. Pęczkowski, Rzeszów.
 • Śnieżyński M. (2014), Dialog w rodzinie. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków.
 • Walat W.W. (2015), Rozpad domu rodzinnego w XXI wieku [w:] Oblicza współczesnej rodziny, red. K. Serwatko, A. Śniegulska, Sanok.
 • Wojcieszek K., Sieroctwo w świetle klasycznej teorii rodzicielstwa, referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ile dobrego jest w człowieku? Sieroctwo – emanacje dobra czy zła?”, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2 czerwca 2016 roku, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-98051531-6fa8-48f9-a0ec-7a6d6b4a7e93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.