Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 181-191

Article title

Rola sojuszy marek we współczesnych procesach kreowania marek własnych detalistów

Authors

Content

Title variants

EN
The role of brand alliances in contemporary processes of creating retailers` private labels

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano istotę koncepcji sojuszu marek oraz zakresu jej implementacji do współczesnych procesów zarządzania marką własną przez detalistów. Sformułowano ponadto tezę, że sojusze marek własnych detalistów z markami producentów-dostawców, z niezależnymi organizacjami działającymi non-profit, licencjonowanie marek, co-branding komponentowy i inne formy sojuszy marek są ważnymi elementami wykorzystywanymi w działalności marketingowej detalistów, a zwłaszcza w procesie kreowania ich marek własnych.
EN
The article presents the essence of the concept of brand alliance and the scope of its implementation to contemporary processes of retailers’ private labels management. Moreover, the author formulates a thesis that retailers’ private labels alliances with manufacturers-suppliers’ brands, with independent non-profit organizations, brand licensing, ingredient branding and other forms of brand alliances are important elements used in the marketing activities of retailers, particularly in the process of creating their private labels.

Year

Volume

233

Pages

181-191

Physical description

Contributors

References

 • Ciesielski M., red. (2013), Sieci w gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Garrette B., Dussauge P. (1996), Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa.
 • Grębosz M. (2013), Co-branding. Koncepcja i uwarunkowania rozwoju, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Grossman R.P. (1997), Co-branding in Advertising: Developing Effective Associations, „Journal of Product and Brand Management”, Vol. 6 (3).
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Book, Warszawa.
 • Kall J. (2005), Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Kall J. (2007), Sieć sklepów jako marka, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Keller K.L. (2011), Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie, zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kotler Ph., Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., red. (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kumar N., Steenkamp J-B E.M. (2010), Strategia marek własnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Mitręga M. (2010), Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Nies S., Natter M. (2012), Does Private Label Quality Infulence Consumer` Decision on Where to Shop?, „Psychology & Marketing”, Vol. 29 (4).
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Pringle H., Binet L. (2005), How Marketers Can Use Celebrities to Sell More Effectively, „Journal of Consumer Behavior”, No. 3.
 • Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Sroka W. (2012), Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa.
 • Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Sznajder A., red. (2012), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wyd. UE, Poznań.
 • [www 1] www.biznes.pl/magazyny/marketing/reklama (dostęp: 20.12.2014).
 • [www 2] www.pieniadze.gazeta.pl (dostęp: 20.12.2014).
 • [www 3] www.qelement.pl/luksus-dla-kazdego-czyli-modowe-kolaboracje-hm (dostęp: 20.12.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-980634ea-21bd-42cb-98eb-2e3081bb7e09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.