Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 16 | 2 | 251-260

Article title

A decision making support system in logistics cooperation using a modified VIKOR method under an intuituinistic fuzzy environment

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

PL
System wsparcia decyzji w współpracy logistycznej z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody VIKOR w rozmytym środowisku

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: This paper proposes a novel hybrid group decision making methodology to solve a coalition-formation problem for cooperative replenishment with multiple firms to achieve operational efficiency. We consider a case of horizontal cooperation between firms, and we investigate the profitability of horizontal cooperation when designing collaborative contracts. Methods: This study presents the application of a hybrid approach for group decision support for the coalition -formation problem. Multi-criteria decision making (MCDM) and intuitionistic fuzzy set (IFS) theory have been integrated to provide group decision support under consensus achievement. In addition, this study employs the entropy method to identify the weights of the decision makers. Results: The proposed integrated approach has been further studied through an illustrative example. The decision procedure used here is simply structured so that it may easily be implemented with a computer. Conclusions: This research may be beneficial to decision makers, researchers and organizations in helping them to understand project based evaluation in order to design and plan better horizontal cooperation.
PL
Wstęp: W artykule zaproponowano nową metodologię podejmowania decyzji dotyczących tworzenia koalicji między wieloma firmami w celu osiągnięcia wydajności operacyjnej. Rozważany jest przypadek horyzontalnej współpracy między firmami, a następnie badana jest opłacalność współpracy horyzontalnej przy projektowaniu umów o współpracę. Metody: W pracy przedstawiono zastosowanie podejścia hybrydowego do wspomagania decyzji grupowych w przypadku problemu koalicji. Zintegrowano wielokryterialne podejmowanie decyzji (MCDM) i intuicyjną teorię zbiorów rozmytych (IFS), aby zapewnić grupowe wsparcie decyzji przy osiągnięciu konsensusu. Ponadto zastosowano metodę entropii do identyfikacji wag osób podejmujących decyzje. Wyniki: Proponowane zintegrowane podejście zostało poddane dalszej analizie za pomocą przykładu. Zastosowana tutaj procedura decyzyjna ma prostą strukturę, dzięki czemu można ją łatwo wdrożyć za pomocą komputera. Wnioski: Badania te mogą być korzystne dla decydentów, badaczy i organizacji, pomagając im zaprojektować i zaplanować współpracę horyzontalną.

Journal

Year

Volume

16

Issue

2

Pages

251-260

Physical description

Contributors

  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Lublin, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-980b7347-e598-4dd0-9c7f-8394a3899fa8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.