Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 2 | 232-248

Article title

Katechizm Kościoła katolickiego w misji ewangelizacji – od Soboru Watykańskiego II do papieża Franciszka

Authors

Content

Title variants

EN
Catechism of the Catholic Church and Her Evangelising Mission from the Second Vatican Council to Pope Francis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ćwierćwiecze ukazania się Konstytucji Apostolskiej Fidei depositum Jana Pawła II, promulgującej Katechizm Kościoła katolickiego, Kościół ponownie wzywa do wypełniania obowiązku aktualizacji Ewangelii w nowym, wciąż zmieniającym się kontekście kulturowym. Papież Franciszek przekonuje, że obowiązkiem głoszących jest strzeżenie skarbu dziedzictwa prawdy przekazanego przez Ojców oraz kontynuowanie apostolskiej Tradycji: odważne podejmowanie zadań, przed którymi stawia Kościół współczesna rzeczywistość. Niesienie niezmiennej Ewangelii człowiekowi stanowi zadanie i misję, za które odpowiada cały Lud Boży, uzdolniony Bożą łaską do ich wypełnienia. Ponieważ szczególną rolę w tym wyjątkowym posłannictwie, a zarazem powinności, odgrywa Katechizm Kościoła katolickiego jako podstawowy wykładnik doktryny katolickiej w dziedzinie wiary i moralności, artykuł niniejszy koncentruje się na przypomnieniu jego roli w prowadzonej przez Kościół misji ewangelizacji człowieka i świata.
EN
Twenty five years after the promulgation of the Apostolic Constitution Fidei depositum on the publication of the Catechism of the Catholic Church, pope Francis urges the faithful to fulfil their obligation to spread the Gospel in the changing cultural contexts of the modern world. He stresses the need to guard the Deposit of Faith and Apostolic Tradition while standing up to modern challenges. All faithful enjoy the necessary grace to spread the Good News, and all are responsible for it. One of the most useful instruments in their task is the Catechism of the Catholic Church, which presents the fundamental teaching of the Church on faith and morals. This article examines its importance in the evangelisation of the world.

Journal

Year

Issue

2

Pages

232-248

Physical description

Dates

published
2018-12-31

Contributors

References

 • Franciszek, Przemówienie Papieża na 25-lecie Katechizmu Kościoła katolickiego [on-line], http://pl.radiovaticana.va/news/2017/10/12/przem%C3%B3wienie_papie%C5%BCa_na_25-lecie_katechizmu_ko%C5%9Bcio%C5%82a_katolic/1342424 [dostęp: 3.02.18]
 • http://www.3mc.me/pl/order1.html oraz http://www.3mc.me/pl/toc.html [dostęp: 31.01.2018]
 • J. Ratzinger, Ewangelizacja, katecheza i Katechizm. Konferencja wygłoszona w czasie sesji Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, [w:] J. Królikowski (tłum., oprac.), Powstanie i znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach papieża Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera, Poznań 1997
 • J. Ratzinger, Katechizm Kościoła Katolickiego i optymizm odkupionych. Konferencja wygłoszona do kapłanów Archidiecezji Mediolańskiej – 24 marca 1993 r., [w:] J. Królikowski (wprow., tłum., oprac.), Z. Zimowski (przedm.), Powstanie i znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach papieża Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera, Poznań 1997
 • Katechizm I, [w:] B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. I, Warszawa 1998
 • Katechizm, [w:] J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Wrocław 2000
 • Katechizm, [w:] M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1994
 • Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego, Kielce 2005
 • M. Głowiński, Katechizm, [w:] J. Sławiński (red.), Podręczny słownik terminów literackich, Warszawa 1995
 • M. Napieralski, Katechizm Kościoła katolickiego, [w:] A. Szostek i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000
 • M. Rusiecki, Katechizm rzymski, [w:] A. Szostek i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000
 • S. Rospond, Kościół w dziejach języka polskiego. Wrocław 1985
 • Youcat polski. Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych, Częstochowa 2011

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-980e5ea6-c390-47a6-8a45-75bfb9b918d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.