Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 13 | 1 | 96-105

Article title

Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP

Content

Title variants

EN
Manufacturing process management with using AHP/ANP methods

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie Analitycznego Procesu Sieciowego w rozwiązywaniu procesów decyzyjnych z zakresu zarządzania. Zaproponowany model ANP obejmuje wszelkiego rodzaju zależności oraz sprzężenia zwrotne między elementami decyzyjnymi, w obszarze zarządzania produkcją odzwierciedlając złożoność problemu decyzyjnego i rzeczywiste związki zachodzące zarówno pomiędzy czynnikami wewnątrz firmy jak też w jej otoczeniu. W pracy podkreślono możliwość wykorzystania opinii ekspertów, którzy nadali znaczenie (określili ważność) elementów decyzyjnych poprzez porównanie elementów parami, pozwalając na identyfikację czynników oraz ocenę ich wpływu na wzrost wielkości produkcji.
EN
The article shows the practical application of the Analytic Network Process in solving decision problems from the field of management. The ANP Model proposed in this paper includes all kinds of dependencies and feedback between decision-making elements in the area of manufacturing management, reflecting the complexity of the problem and actual compounds that occur both between the agents within the company as well as in its surroundings. The paper emphasises the possibility of using experts’ opinion, who gave importance (specifying the validity) of decision-making elements using pairwise comparisons, allowing the identification of factors and the evaluation of their impact on the increase in the volume of production.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

96-105

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
author
 • Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

References

 • Adamus W., Gręda A. (2004) Zastosowanie analitycznego procesu sieciowego do poprawy jakości produktów, [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. SUCCESS 2004. Wyd. UMCS w Lublinie, tom II, s. 379-391.
 • Adamus W., Gręda A. (2005) Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 2, s. 5 – 36.
 • Cymanow P. (2010) Proces zarządzania ryzykiem w strategii organizacji – Wieś i Doradztwo, nr 1-2 (61-62) 2010, s. 68-74.
 • Cymanow P. (2011) Ocena czynników warunkujących kształtowanie organizacji opartej na wiedzy, Foliae Pomeranae Univesitatis Technologiae Stetinensis. 291 (65), s. 43-50.
 • Gręda A. (2009a) Application of the AHP/ANP in food quality management, [w:] ISAHP 2009, Conference Handbook, July 29 – August 1, 2009, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
 • Gręda A. (2009b) Zarządzanie jakością produktów żywnościowych. Praca doktorska realizowana na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Saaty T. L. (2001a) Decision Making for Leaders. The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World. RWS Publications. Pittsburgh PA.
 • Saaty T. L. (2001b) Decision Making with Dependence and Feedback. The Analytic Network Process. RWS Publications. Pittsburgh PA.
 • Saaty T. L. (2004a) Decision Making – The Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering, published at Tsinghua University, Beijing, Vol. 13, No. 1, pp 1-34, March.
 • Saaty T. L. (2004b) The Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes for the Measurement of Intangibles and for Decision Making, 67 page chapter in Multiple Criteria Decision Analysis: The State of the Art Surveys. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, edited by Figueira, J., Greco, S. and Ehrgott M.
 • Saaty T. L., M. Ozdemir (2003) Why the magic number seven plus or minus two. Mathematical and Computer Modelling, Vol. 38, pp 233 - 244.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98100ecd-3c3d-4470-8955-d31a14a291f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.