Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | LXXXII (82) | 11-32

Article title

Znaczenie ról semiotycznych wypowiedzi, kontekstu i intencji w interpretacji norm prawa pozytywnego – Analiza fenomenologiczna

Authors

Content

Title variants

EN
Importance of semiotic functions of statements, context and intention to interpretation of legal norms – phenomenological analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Antas J., O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008. Austin J. L., Mówienie i poznawanie, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa, 1993. Bekrycht T., Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Warszawa 2009. Burkhardt A., Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen, Niemeyer Max Verlag 1986. Geier M., Gra językowa filozofów, tł. J. Sidorek, Warszawa 2000. Gizbert-Studnicki T., Stwierdzenie jako akt mowy, Studia Filozoficzne 1973. Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach [w:] R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966. Ingarden R., O dziele literackim, tł. M. Turowicz, Warszawa 1988. Jędrzejewska A., Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992. Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980. Opałek K., Wróblewski J., Prawo – metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991. Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli składnych indywidualnym adresatom, Wrocław 1992. Reinach A., Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tł. T. Bekrycht, Kraków 2009. Searle J. R., Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987. Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000. Woleński J., Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Warszawa-Kraków 1980. Ziembiński, Z. Logika praktyczna, Warszawa 1994. Zirk-Sadowski M., Rozumienie ocen w języku prawnym, Łódź 1984.

Year

Volume

Pages

11-32

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Antas J., O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008.
 • Austin J. L., Mówienie i poznawanie, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa, 1993.
 • Bekrycht T., Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Warszawa 2009.
 • Burkhardt A., Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen, Niemeyer Max Verlag 1986.
 • Geier M., Gra językowa filozofów, tł. J. Sidorek, Warszawa 2000.
 • Gizbert-Studnicki T., Stwierdzenie jako akt mowy, Studia Filozoficzne 1973.
 • Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach [w:] R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966.
 • Ingarden R., O dziele literackim, tł. M. Turowicz, Warszawa 1988.
 • Jędrzejewska A., Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992.
 • Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980.
 • Opałek K., Wróblewski J., Prawo – metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991.
 • Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli składnych indywidualnym adresatom, Wrocław 1992.
 • Reinach A., Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tł. T. Bekrycht, Kraków 2009.
 • Searle J. R., Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.
 • Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000.
 • Woleński J., Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Warszawa-Kraków 1980.
 • Ziembiński, Z. Logika praktyczna, Warszawa 1994.
 • Zirk-Sadowski M., Rozumienie ocen w języku prawnym, Łódź 1984.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98130947-6017-4aba-af16-fec00c154aa9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.