PL EN


2012 | 3 | 137-150
Article title

Miłość z Facebooka narzędziem kreowania narracji człowieka sukcesu

Content
Title variants
EN
Facebook Love: A Tool to Create an Achiever‘s Story.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest próbą analizy narracji zamieszczanych przez użytkowników w półprywatnej przestrzeni Facebooka oraz funkcji tych narracji. Analizie literackiej i celowościowej poddane zostały wypowiedzi kilku użytkowników portalu społecznościowego, którzy w jego ramach prowadzą współnarrację o charakterze miłosnym, która jednakowoż nie ma charakteru intymnego, tylko wymiar publiczny przez publikację komunikatów w przestrzeni dostępnej dla innych użytkowników. Zgodnie z tezą artykułu, tego typu komunikaty mają za zadanie budować narrację w taki sposób, by jej twórcy byli postrzegani jako ludzie sukcesu. Sposób wyrażania uczuć świadczy natomiast o tym, że samo rozumienie miłości uległo racjonalizacji, a spełnienie w tej sferze stało się jednym z atrybutów sukcesu życiowego.
EN
This paper assesses an analysis of narrations posted on the semiprivate space of the Facebook as well as their implicit purpose. We analysed a random sample of texts posted on a social networking website, focussing on their literary aspects and purpose. The authors conjointly work on a narration of amorous character, which, however, is not restricted to the sphere of privacy, but is of public character attributed to the publication in a space open to any other user. As assumed in the starting hypothesis, the main intent of this kind of communication is to steer the plot in such a way that its authors stand out as achievers. The manner of expressing one’s emotions, however, prove clearly, that the understanding of the phenomenon „love“ underwent a process of rationalization and that fulfilment in this sphere of private life is being considered as a mandatory attribute of a successful life.
Year
Issue
3
Pages
137-150
Physical description
Contributors
  • Zakład Kultury Współczesnej, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
References
  • Annes J., Szczęście jako osiągnięcie, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Wyd. „Znak”, Kraków 2008.
  • Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983.
  • Fromm E., O sztuce miłości, Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa 1997.
  • Gdula M., Koncepcja komunikacji w teorii socjologicznej Niklasa Luhmanna na przykładzie Semantyki miłości, Wyd. „Rubikon” 2004, nr 1–4.
  • Giddens A., Przemiany intymności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Illouz E., Kiedy rynek spotkał miłość, „Krytyka Polityczna” 2005, nr 9/10.
  • Luhmann N., Semantyka miłości: o kodowaniu intymności, Wyd. „Scholar”, Warszawa 2003.
  • Snitow A. Barr, Romans masowy: pornografia dla kobiet jest inna, „Krytyka Polityczna” 2005, nr 9/10.
  • Wojciszke B., Psychologia miłości, Wydawnictwo Psychologiczne GPW, Gdańsk 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9815bcc5-d5c2-4e41-a3bc-1c92e9368048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.