Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 516 | 9-18

Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze pracowniczym – zatrudnianie pracowników w formach niestandardowych

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W opracowaniu dokonano analizy zjawiska wykorzystywania niestandardowych form zatrudnienia w praktyce gospodarczej w kontekście założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Skoncentrowano się na dwóch kryteriach odpowiedzialności społecznej: kryterium stosowania przez przedsiębiorstwa rozwiązań zgodnych z normami prawnymi i kryterium spełniania oczekiwań wewnętrznych interesariuszy pracowników. W analizie posłużono się metodą studium przypadków. W efekcie rozważań zaproponowano macierz służącą kategoryzacji form zatrudnienia ze względu na dwa wyróżnione kryteria.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9819445d-0454-4752-be09-c5089a99c0a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.