Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 7 | 21-35

Article title

Poza sceną, czyli jawne i niejawne w "Dybuku" Szymona An-skiego

Content

Title variants

EN
Offstage: The revealed and the concealed in An-sky’s The Dybbuk

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Izraelski teatrolog Shimon Levy opisuje twórczość Samuela Becketta, posługując się kategorią „offstage”, czyli tego, co znajduje się poza sceną, za kulisami. Kategoria ta doskonale nadaje się także do opisu fabuły Dybuka Szymona An-skiego. Akcja dramatu o wędrówce duszy przedwcześnie zmarłego kochanka opiera się na ciągłej grze jawnego z niejawnym, odkrytego z zakrytym, obecnego z nieobecnym. Zastosowanie kategorii „offstage” jako narzędzia analitycznego pozwala mówić o ukazanych w dramacie siłach nadprzyrodzonych przy zastąpieniu nomenklatury religijnej zestawem pojęć ze sfery teatru.
EN
The Israeli theatre scholar Shimon Levy describes the works of Samuel Beckett using the category of “offstage,” i.e. what is “backstage” or “behind the scenes.” This notion is also suitable to describe the plot of An-sky’s play The Dybbuk. The plot, which follows the wanderings of the soul of a prematurely deceased lover, is based on a continuous interplay between the explicit and the implicit, the revealed and the concealed, the present and the absent. Applying the category of “offstage” as an analytical tool allows for speaking about the supernatural forces which are depicted in the play, while replacing religious nomenclature with a glossary of terms from the field of theatre.

Keywords

EN
theatre   drama   Judaism   Dybbuk  

Journal

Year

Issue

7

Pages

21-35

Physical description

Dates

published
2016-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

References

 • Anski, S. (2003). Dybuk: Między dwoma światami: Legenda dramatyczna w 4 aktach. (M. Friedman, Tłum.). Warszawa: Teatr Rozmaitości.
 • An-ski, S. A. (1922). Na pograniczu dwóch światow: Dybbuk. (J. Joelon & J. Rottersman, Tłum.). Kraków: nakład własny.
 • Elior, R. (2014). Dybuki i kobiety żydowskie w historii społecznej, myśli mistycznej i folklorze. (K. Kornacka, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Fisher, J. (2001). The theater of Tony Kushner: Living past hope. New York: Routledge.
 • Konigsberg, I. (1997). “The only ‘I’ in the world”: Religion, psychoanalysis, and “The Dybbuk”. Cinema Journal, 36(4), 22–42. http://dx.doi.org/10.2307/1225611
 • Kos, B. (2003). Dybuk. W Z. Borzymińska & R. Żebrowski (Red.), Polski słownik judaistyczny: Dzieje – kultura – religia – ludzie (T. 1, s. 354). Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Levy, S. (2000). On and offstage: Spiritual performatives in Beckett’s drama. Samuel Beckett Today / Aujourd’hui, 9, 17–29.
 • Levy, S. (2009). אחרית דבר: ״אל תגרשוני״ – הערה על הדיבוק ככאוס [Posłowie: „Nie wypędzajcie mnie” – uwaga o „Dybuku” jako chaosie]. W S. Levy & D. Yerushalmi (Red.), “Do not chase me away”: New Studies on The Dybbuk (ss. 267–273). Tel Awiw: Assaph–Safra.
 • Lilientalowa, R. (1905). Wierzenia, przesądy i praktyki ludu żydowskiego. Wisła: Miesięcznik Ilustrowany Poświęcony Krajoznawstwu i Ludoznawstwu, 19(2), 148–176.
 • Pavis, P. (1992). Theatre at the crossroads of culture. (L. Kruger, Tłum.). London: Routledge.
 • Rapoport, S. Z. (2007). Na pograniczu dwóch światów: Dybuk. (A. Hadari, Tłum.). Kraków: Austeria.
 • Romanska, M. (2014). The post-traumatic theatre of Grotowski and Kantor: History and Holocaust in “Akropolis” and “The Dead Class”. London: Anthem Press.
 • Seidman, N. (2003). The ghost of queer loves past: Ansky’s “Dybbuk” and the sexual transformation of Ashkenaz. W D. Boyarin, D. Itzkovitz, & A. Pellegrini (Red.), Queer theory and the Jewish question (ss. 228–245). New York: Columbia University Press.
 • Serper, Z. (2001). “Between two worlds”: The Dybbuk and the Japanese Noh and Kabuki ghost plays. Comparative Drama, 35(3–4), 345–376. http://dx.doi.org/10.1353/cdr.2001.0019
 • Sobol, E. (Red.). (2002). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Żebrowski, R. (2003). Trzydziestu Sześciu Sprawiedliwych. W Z. Borzymińska & R. Żebrowski (Red.), Polski słownik judaistyczny: Dzieje – kultura – religia – ludzie (T. 2, s. 742). Warszawa: Prószyński i S-ka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-982b9308-4789-45c6-989f-4334a88ed725
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.