Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 (R. XV) | 1(59) | 165-173

Article title

Wspomnienia osobiste i ich znaczenie w konstytuowaniu przeszłości miejsca

Content

Title variants

EN
Personal memories in forming the past of the place representation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wspomnienia osobiste są związane bezpośrednio z biografią rodzinną jednostki, mimo swojej fragmentaryczności i niepełności mogą stanowić dopełnienie pamięci miejsca, przywołując zdarzenia życia codziennego pomijane w oficjalnych zapisach historycznych. Indywidualizacja i personalizacja przeszłości miejsca, w moim przekonaniu, mają znaczny wpływ na tożsamość jednostki i grupy lokalnej.
EN
Personal memories directly related to family biography of the individual despite their fragmentariness and incompleteness may complement the past of the place, recalling events from everyday life omitted in official historical records. Individualization and personalization of the past of the place, in my opinion, have a considerable influence on the identity of the individual and the local group.

Issue

Pages

165-173

Physical description

Dates

published
2016-03-30

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Assmann A. (2013), Między historią a pamięcią, Warszawa.
 • Assmann J. (2008), Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa.
 • Connerton P. (2012), Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa.
 • Domańska E. (2007), „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • MacIntyre A.Ch. (1996), Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa.
 • Misiejuk D. (2013), Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji, Białystok.
 • Olick J.K. (1999), Collective Memory: The Two Cultures, „Sociological Theory”, Vol. 7, nr 13.
 • Olick J.K., Robbins J. (1998), Social Memory Studies: from “Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices, „Annual Review of Sociology”, nr 24.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1883), t. IV, Warszawa.
 • Szpociński Andrzej, Miejsca pamięci (lieux de memoire); Teksty drugie, 2/2008 tslmorawa.files.wordpress.com/2012/06/konwersatorium-rs_mk_szpocinski_miejsca-pamieci.pdf
 • http://www.sztetl.org.pl/pl/article/korycin/6,demografia

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1642-672X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9839c27c-5a8a-414d-9d9a-44e634636033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.