PL EN


2016 (R. XV) | 1(59) | 165-173
Article title

Wspomnienia osobiste i ich znaczenie w konstytuowaniu przeszłości miejsca

Content
Title variants
EN
Personal memories in forming the past of the place representation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wspomnienia osobiste są związane bezpośrednio z biografią rodzinną jednostki, mimo swojej fragmentaryczności i niepełności mogą stanowić dopełnienie pamięci miejsca, przywołując zdarzenia życia codziennego pomijane w oficjalnych zapisach historycznych. Indywidualizacja i personalizacja przeszłości miejsca, w moim przekonaniu, mają znaczny wpływ na tożsamość jednostki i grupy lokalnej.
EN
Personal memories directly related to family biography of the individual despite their fragmentariness and incompleteness may complement the past of the place, recalling events from everyday life omitted in official historical records. Individualization and personalization of the past of the place, in my opinion, have a considerable influence on the identity of the individual and the local group.
Issue
Pages
165-173
Physical description
Dates
published
2016-03-30
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Assmann A. (2013), Między historią a pamięcią, Warszawa.
 • Assmann J. (2008), Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa.
 • Connerton P. (2012), Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa.
 • Domańska E. (2007), „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • MacIntyre A.Ch. (1996), Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa.
 • Misiejuk D. (2013), Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji, Białystok.
 • Olick J.K. (1999), Collective Memory: The Two Cultures, „Sociological Theory”, Vol. 7, nr 13.
 • Olick J.K., Robbins J. (1998), Social Memory Studies: from “Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices, „Annual Review of Sociology”, nr 24.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1883), t. IV, Warszawa.
 • Szpociński Andrzej, Miejsca pamięci (lieux de memoire); Teksty drugie, 2/2008 tslmorawa.files.wordpress.com/2012/06/konwersatorium-rs_mk_szpocinski_miejsca-pamieci.pdf
 • http://www.sztetl.org.pl/pl/article/korycin/6,demografia
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9839c27c-5a8a-414d-9d9a-44e634636033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.