Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(6) | 199–213

Article title

Mężczyzna w oczach kobiety nowoczesnej – w świetle ankiety „Bluszczu” (1932)

Title variants

EN
A man in the eyes of a modern woman: masculinity in the light of a survey published in 1932 by “Bluszcz”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł analizuje ankietę „O nowy typ mężczyzny”, przeprowadzoną w 1932 roku przez „Bluszcz”, najdłużej istniejący (1865–1939) i najpopularniejszy polski magazyn kobiecy. Tytuł ankiety sugerował zakwestionowanie patriarchalnego modelu męskości, który po wojnie uległ – zdaniem redakcji i wyemancypowanych czytelniczek „Bluszczu” – wyczerpaniu. W ankiecie udział wzięły polskie pisarki, publicystki, działaczki społeczne, literaci oraz czytelniczki, odpowiadając na łamach pisma na pytania dotyczące m.in. natury męskości, typu mężczyzny powojennego, stosunku mężczyzn do emancypacji, rodziny, „podwójnej moralności”. Ankieta nie miała konkluzji w postaci portretu nowego modelu męskości i mężczyzny, świadczyła raczej o utrwaleniu się zdobyczy ruchu emancypacyjnego i procesu równouprawnienia Polek po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i nadaniu kobietom praw politycznych w 1918 roku.
EN
This article presents an analysis of a survey entitled “O nowy typ mężczyzny”, conducted in 1932 by “Bluszcz”, the longest running, and the most popular women’s magazine in Poland (issued between 1865–1939). As the title of the survey implies, according to the magazine’s editorial board, and its emancipated female readers, the patriarchal model of masculinity, after the First World War, has been exhausted. The survey was carried out among Polish female writers, publicists, female social activists, literary men, and female readers, who, in the pages of the magazine, answered the questions concerning, inter alia, the issue of the nature of masculinity, a model of postwar manhood, men’s attitude to emancipation, men’s view on a family, or the issue of double morality. The survey did not present any conclusions; it did not offer any new model of manhood, or a model of a man in general. It rather indicated the permanence of the achievements of both: the emancipation movement, and the process of implementation to attain gender equality by Polish women after 1918, when Poland regained its independence, and Polish women had been granted political rights.

Year

Issue

Pages

199–213

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

  • Bednarz-Grzybek, Renata. Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. „Bluszcz” w latach 1918–1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2003. Czekańska-Heymanowa, Róża. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 51 (1932): 4–5. Franke, Jerzy. Polska prasa kobieca w latach 1860–1905. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1999. Grabowski, Zbigniew. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 46 (1932): 3–5. Heymanowa, Stefania. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 52/53 (1932): 4–6. Juchnowiczówna, Irena. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 50 (1932): 16. Kasterska, Maria. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 47 (1932): 3–4. Kałwa, Dobrochna. Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych. Kraków: Historia Iagellonica, 2001. Kiewnarska, Jadwiga. „Nasz wspólny czyściec”. Bluszcz 47 (1932): 3–4. Kmiecik, Zenon. Prasa warszawska w latach 1886–1904. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. Krawczyńska, Jadwiga. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 50 (1932): 3–5. Kuncewiczowa, Maria. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 52/53 (1932): 4–6. Makuszyński, Kornel. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 52/53 (1932): 4–6. Miszewska, Zofia. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 51 (1932): 4–5. Morozowicz-Szczepkowska, Maria. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 52/53 (1932): 4–6. Naglerowa, Herminia. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 49 (1932): 3–4. [b.a], „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 45 (1932): 1–2. [b.a], „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 46 (1932): 3–5. [b.a], „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 51 (1932): 16. Strzelecka, Janina. „O nowy typ mężczyzny”. Bluszcz 48 (1932): 3–4. Ślęczka, Kazimierz. Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice: Książnica, 1999. Walczewska, Sławomira. Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. Kraków: Wydawnictwo eFKa, 1999. Walewska, Cecylia. „Małżeństwo przyszłości”. Nowa Gazeta 360 (1912): 1. Wawrzykowska-Wierciochowa, Dioniza. Nieznana karta działalności Marii Konopnickiej. Warszawa: Zarząd Główny Ligi Kobiet, 1967. Witczak, Dorota. „Stefania Podhorska-Okołów – ostatnia redaktorka Bluszczu”. W: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia II, red. Halina Kosętka, 213–224. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353-8694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-984353bd-8c2f-4c2b-ac65-ac63c59c4b70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.