Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5 | 9 | 202-224

Article title

Atak terrorystyczny na kompleks gazowy Tiguentourine w In Amenas w Algierii w styczniu 2013 r. jako przykład nowych zagrożeń dla energetycznej infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Authors

Content

Title variants

EN
Terrorist attack on the gas system in Tiguentourine, Amenas, Algeria, in January 2013, as an example of new threats to critical energy infrastructure and the internal security of the state

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
The aim of this article is to present the increasing significance of new threats to the critical energy infrastructure and security of a contemporary state. This attempt is based on the case of the January 2013 terrorist attack on an international natural gas complex Tiguentourine near the African town of In Amenas in Alegria. The case delivers an interesting example of interconnecting aspects of energy security, counter-terrorism efforts and international relations. The proper functioning of energy infrastructure in contemporary states faces a broad range of security challenges, including terrorist threats. Neglected protection of such infrastructure can result in a grave internal threat, and have economic, environmental and humanitarian consequences. Therefore, protecting the energy infrastructure from deliberate physical and cyberterrorist (web-based) attacks and disruptions, which mitigates damage and enhances the resilience of critical energy infrastructure must be a subject for enhanced bilateral and multilateral cooperation among countries in the Euro-Atlantic security zone and their allies.
EN
Celem artykułu jest przedstawienie kwestii wzrastającego znaczenia nowych obszarów zagrożeń dla energetycznej infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa współczesnego państwa. Próba ta została podjęta na podstawie przypadku ataku terrorystycznego na międzynarodową instalację gazową Tiguentourine w algierskim In Amenas, który miał miejsce w styczniu 2013 r. Incydent ten wydaje się trafnie obrazować współzależność szeregu czynników i wieloaspektową złożoność tego typu sytuacji. Splotły się tu kwestie przeciwdziałania aktywności terrorystycznej, ale i bezpieczeństwa energetycznego oraz uwarunkowania polityczne i dyplomatyczne. Funkcjonowanie energetycznej infrastruktury krytycznej współczesnego państwa jest narażone na wiele zagrożeń, włącznie z zagrożeniem terrorystycznym. Zaniedbania w wyżej wymienionym zakresie mogą skutkować poważnymi konsekwencjami nie tylko dla systemu energetycznego i gospodarczego państwa, ale – pośrednio – także dla jego bezpieczeństwa wewnętrznego. Nowe rodzaje obszarów ryzyka dla obiektów energetycznej infrastruktury krytycznej (ataki fizyczne, sieciowe/ cybernetyczne) wymagają pogłębienia bilateralnej i wielostronnej kooperacji między państwami euroatlantyckiej strefy bezpieczeństwa oraz ich sojusznikami.

Keywords

Year

Volume

5

Issue

9

Pages

202-224

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98438d1e-f382-49be-9394-9674d86d0b36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.