Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 27-33

Article title

Parazytoidy – wrogowie motyli dziennych

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Parasitoids – enemies of butterflies

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Parazytoidy to głównie owady, których larwy żywią się różnymi stadiami rozwojowymi (przede wszystkim młodocianymi) innych stawonogów, w tym motyli dziennych. W przeciwieństwie do klasycznych pasożytów zawsze doprowadzają swojego gospodarza do śmierci, a ponadto jako postacie dorosłe prowadzą wolny tryb życia, żywiąc się pyłkiem, nektarem lub spadzią, czasami hemolimfą. Parazytoidy motyli dziennych należą do dwóch rzędów: błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera). W pracy opisano różne strategie ich rozwoju w nawiązaniu do poszczególnych etapów rozwoju żywiciela. Poruszono najważniejsze problemy związane z wyszukaniem gospodarza i pokonaniem jego układu odpornościowego, zimowaniem, a także odżywianiem się postaci dorosłych.
EN
Parasitoids are mainly insects whose larva develop by feeding on or in the bodies of other arthropods (mainly immature insects, including butterflies). In contrast to the classical parasites they always lead to the death of their hosts, moreover as adults they are free living, eating mostly pollen, nectar or honeydew, sometimes haemolymph. Parasitoids of butterflies fall into two insect orders, Hymenoptera and Diptera. The article describes the various development strategies of parasitoids in relation to the different stages of development of the host, and describes the most important problems with location of hosts and with defeating their immune system.

Year

Issue

2

Pages

27-33

Physical description

Dates

published
2015-06-30

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii

References

 • Althoff DM (2003). Does parasitoid attack strategy influence host specificity? A test with New World braconids. Ecological Entomology. 28, 500–502.
 • Barczak T (2003). Stan poznania i kierunki badan nad parazytoidami (Hymenoptera parasitica) mszyc w Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 22 (4), 221-240.
 • Boczek J, Kiełkiewicz M, Kaczmarczyk A (2013). Lotne związki emitowane z roślin zasiedlonych przez fitofagi i ich znaczenie w integrowanej ochronie. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 53 (4), 661-667.
 • Bonet A (2009). Parasitoid wasps, natural enemies of insects. Tropical Biology and Conservation Management, 7.
 • Burke GR, Strand MR (2012). Polydnaviruses of parasitic wasps: domestication of viruses to act as gene delivery vectors. Insects. 3 (1), 91-119.
 • Dicke M, Baldwin IT (2010). The evolutionary context for herbivore-induced plant volatiles: beyond the “cry-for-help”. Trends Plant Sci. 15, 167–175.
 • Dindo ML (2011). Tachinid parasitoids: are they to be considered as koinobionts? BioControl. 56, 249–255.
 • Fang Q, Wang F, Gatehouse JA, Gatehouse AMR, Chen X-x, Hu C, Ye G-y (2011). Venom of Parasitoid, Pteromalus puparum, Suppresses Host, Pieris rapae, Immune Promotion by Decreasing Host C-Type Lectin Gene Expression. PLoS ONE. 6 (10): e26888.
 • Godfray HCJ (1994). Parasitoids: Behavioral and Evolutionary Ecology. Princeton University Press, Princeton. NJ, USA.
 • Harvey JA, Kadash K, Stand MR (2000). Differences in larval feeding behavior correlate with altered developmental strategies in two parasitic wasps: implications for the size-fitness hypothesis. OIKOS. 88:621–629.
 • Harvey JA (2005). Factors affecting the evolution of development strategies in parasitoid wasps: the importance of functional constraints and incorporating complexity. Entomologia Experimentalis et Applicata. 117:1–13.
 • Harvey JA, Gols R, Vet LEM, Kruidhof HM (2012). Development of a hyperparasitoid wasp in different stages of its primary parasitoid and secondary herbivore hosts. Journal of Insect Physiology. 58:1463–1468.
 • Hilszczański J (1997). Parazytoidy z nadrodziny Ichneumonoidea (Hymenoptera) związane z kambio- i ksylofagicznymi chrząszczami (Coleoptera) - studium przeglądowo-metodyczne. Wiadomości entomologiczne. 16(1):43 – 50.
 • Huigens ME, Woelke JB, Pashalidou FG, Bukovinszky T, Smid HM, Fatouros NE (2010). Chemical espionage on species-specific butterfly anti-aphrodisiacs by hitchhiking Trichogramma wasps. Behavioral Ecology. 21(3):470-478.
 • Huigens ME, Fatouros NE (2013). A hitch-hiker’s guide to parasitism: the chemical ecology of phoretic insect parasitoids. W: Chemical ecology of insect parasitoids. Wajnberg E, Colazza S (red.). John Wiley & Sons: 86-111.
 • Iwao K, Nakamura S, Osaki N (2001). Plant-based host preference and larval competition of the tachinid parasitoid Epicampocera succincta. Popul Ecol. 43:149–155.
 • Jaworski T, Hilszczanski J (2013). Wpływ zmian temperatury i wilgotności na cykle rozwojowe i znaczenie owadów w ekosystemach leśnych w związku z prawdopodobnymi zmianami klimatycznymi. Leśne Prace Badawcze. 74(4): 345–355.
 • Jervis MA, Kidd NAC, Fitton MG, Huddleston T, Dawah HA (1993). Flower-visiting by hymenopteran parasitoids. Journal of Natural History. 27: 67—105.
 • Jervis MA, Heimpel GE, Ferns PN, Harvey JA, Kidd NAC (2001). Life-history strategies in parasitoid wasps: a comparative analysis of ‘ovigeny’. Journal of Animal Ecology. 70:442–458.
 • Olszak RW (2010). Rola parazytoidów błonkoskrzydłych w regulacji liczebności roślinożerców. Progress in plant protection/postępy w ochronie roślin. 50(3):1095 – 1102.
 • Poelman EH, Bruinsma M, Zhu F, Weldegergis BT, Boursault AE, Jongema Y, van Loon JJA, Vet LEM, Harvey JA, Dicke M (2012). Hyperparasitoids Use Herbivore-Induced Plant Volatiles to Locate Their Parasitoid Host. PLoS Biol 10 (11), e1001435. doi:10.1371/journal.pbio.1001435
 • Rivero A, West SA (2005). The costs and benefits of host feeding in parasitoids. Animal Behaviour 6(6):1293–1301.
 • Roossinck MJ (2011). The good viruses: viral mutualistic symbioses. Nature Reviews Microbiology. 9: 99-108.
 • Shaw MR (2006). Habitat considerations for parasitic wasps (Hymenoptera). Journal of Insect Conservation. 10:117–127.
 • Shaw MR, Stefanescu C, van Nouhuys S (2009). Parasitoids of European butterflies. W: Ecology of Butterflies in Europe. Settele J, Shreeve T, Konvička M, Dyck H van. Cambridge University Press, Cambridge: 130 – 156.
 • Sielezniew M, Dziekańska I (2010). Motyle dzienne. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Stireman JO, O’Hara JE, Wood MD (2006). TACHINIDAE: Evolution, Behavior, and Ecology. Annu. Rev. Entomol. 51:525–555.
 • Talagi M (1986). The reproductive strategy of the gregarious parasitoid, Pteromalus puparum (Hymenoptera: Pteromalidae). Oecologia. 70:321-325.
 • Thomas JA, Lewington R (2010). The Butterflies of Britain and Ireland. British Wildlife Publishing. Gillingham.
 • Tumlinson, JH, Lewis WJ, Vet LEM (1993). Jak pasozytnicze blonkowki odnajduja swych zywicieli?. Świat Nauki, 05: 50-57.
 • Ueno T, Ueno K (2007). The effects of host-feeding on synovigenic egg development in an endoparasitic wasp, Itoplectis naranyae. Journal of Insect Science 07:46. Dostępny online na: insectscience.org/7.46
 • Wiech K, Kałmuk J, Pobożniak M, Pniak M (2005). Czy można „polegać” na pożytecznych organizmach? Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku – nowe wyzwania i zagrożenia. Fundacjana Rzecz Wspierania Badań Naukowych Wydz. Ogrodniczego w Krakowie: 105 – 115.
 • Zhu J-Y, Ye G-Y, Hu C (2011). Venom of the Endoparasitoid Wasp Pteromalus puparum: An Overview. Psyche. A Journal of Entomology.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9846ce72-e153-4e54-b8e0-7f42c7b6027e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.