Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3/2012 (38) | 83-103

Article title

Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania

Content

Title variants

EN
Crowdfunding systems development - models, expectations and circumstances

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań tego artykułu jest crowdfunding, a zwłaszcza ekonomiczne i prawne uwarunkowania jego rozwoju. Crowdfunding traktowany jest jako perspektywiczna metoda gromadzenia środków finansowych od rzeszy internautów, w tym inwestorów, i zarządzania nimi, rozdysponowywania, według różnych modeli. Oszacowano segment rynkowy związany z crowdfundingiem – według jego rozmiarów, struktury (lokalizacji wdrożeń) i wartości. Dokonano analizy tej koncepcji i jej oddziaływań według poszczególnych modeli: donacyjnego, sponsorskiego, pożyczkowego i inwestycyjnego. Platformę ASSOB.com.au potraktowano jako studium przypadku inwestycyjnego modelu akcyjnego. Uwypuklono korzyści ekonomiczne (oczekiwania) wiążące się z analizowaną koncepcją, a także uwarunkowania ekonomiczne (głównie natury kosztowej) i bariery prawne, które utrudniają, a niekiedy uniemożliwiają realizację takich przedsięwzięć biznesowych i systemów informatycznych.
EN
The article presents the concept of internet crowdfunding – its economic and legal implications. Crowdfunding market (as a segment of electronic market) is estimated and analyzed. We present: crowdfunding definitions; typology of models and reward strategies; market characteristics and analyses of donations, loan-based and investment models, including ASSOB.com.au as the example of equity-based investment model. Special attention has been laid to the set of circumstances – benefits and limitations (economic and legal risks) related to its development, especially for investors (donators) and entrepreneurs.

Keywords

Year

Issue

Pages

83-103

Physical description

Dates

published
2012-09-30

Contributors

References

 • ASSOB Raises $120 mil for Australian Businesses from 2000 Investors 2012. Alchemy Equities, http://www.alchemyinnovation.com.au/, 11.04.2012.
 • Burkett, E. 2011. A Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securities Regulation. Transactions: The Tennessee Journal of Business Law, nr 1 (13), s. 63–106, http://trace.tennessee.edu/transactions.
 • Crowdfunding.pl 2011. Polak.Potrafi.pl – crowdfunding w Polsce, http://crowdfunding.pl, 21.08.2011.
 • Daily Crowdsource 2012. Crowd Census II: The Rise of Crowdfunding, The Daily Crowdsource Report, dailycrowdsource.com.
 • Drummond, M. 2011. Make it Rain. Inventor`s Digest, nr 8 (28), s. 16–19.
 • Dziuba, D.T. 2005. Some Thoughts about Internet Direct Public Offering, w: B.F. Kubiak, A. Korowicki (red.) Information Management, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dziuba, D.T. 2011. Crowdsourcing w strategii przedsiębiorstw usieciowionej gospodarki informacyjnej, w: J. Kisielnicki, W. Chmielarz, O. Szumski (red. Informatyka przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dziuba, D.T. 2012. Rozwój systemów crowdsourcingu w gospodarce polskiej, w: N. Siemieniuk (red.) Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Białystok: Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, w druku.
 • Frey, T. 2012. The Power of Crowds, A Study of Future Trends and Predictions, FuturistSpeaker. com, 27.01.2012. Fundinglaunchpad 2012. White Paper, Consumer Interest in Investment Crowdfunding, FundingLaunchpad.com, 29.03.2012. Gotrendme 2012. What is Crowd Funding? http://gotrendme.blogspot.com/, January.
 • Gough, R.H. 2011. The Crowdfunding Revolution: Making Your Choice, http://www.gamasutra.com/, 5.05.2011.
 • Howe, J. 2006a. Crowdsourcing: A Definition, http://crowdsourcing.typepad.com.
 • Howe, J. 2006b. The Rise of Crowdsourcing. Wired, nr 6 (14), http://www.wired.com.
 • King, S. 2012. The Crowdfunding Market Nearly Quadrupled in a Year, http://isellerfinance.worldpress.com/, 31.03.2012.
 • Lensonsky, R. 2011. Is Crowdfunding the Next Big Financing Think?, http://smallbusinesstrends.com, 5.01.2011.
 • Mymicroinvest 2011. Crowdfunding Market Analysis, Mymicroinvest.com, z: http://www.slideshare.net.
 • Mymicroinvest 2012. Crowdfunding Market Analysis, Mymicroinvest.com, z: http://www.crowdsourcing.org.
 • Pleasefund 2012. A very short introduction to crowdfunding with PleaseFund.us, http://pleasefund.us.
 • Tulchin, D. i S. Yi-Han Lin 2012. Capital Sources for Social Enterprises. Emerging Topics Paper Series, Working Paper nr 16, http://www.socialenterprise.net, March.
 • UKIE 2012. UKIE Crowd Funding Report: A Proposal to Facilitate Crowd Funding in the UK, UKIE, The Association for UK Interactive Entertainment, February.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-984f424d-be93-47b0-8332-d837c8f6a139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.