Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(221) | 269-279

Article title

Nowe szaliki i stare kaptury (rec. z D. Antonowicz, R. Kossakowski i T. Szlendak: Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie)

Content

Title variants

EN
New Scarves and Old Hoods (review of: Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie [The Aboriginals and The Consumers. On Fan Community, Commercialisation of Football and Stadium Apartheid] by Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski, Tomasz Szlendak)

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

269-279

Physical description

Contributors

 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa

References

 • Antonowicz, Dominik. 2005. Szaliki i kaptury. „Kultura współczesna” 3: 167–180.
 • Antonowicz, Dominik i Łukasz Wrzesiński. 2009. Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii. „Studia Socjologiczne” 1: 115–142.
 • Antonowicz, Dominik, Radosław Kossakowski i Tomasz Szlendak. 2011. Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu. „Studia Socjologiczne” 3: 113–139.
 • Antonowicz, Dominik, Radosław Kossakowski i Tomasz Szlendak. 2012a. Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako Aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu. „Kultura i Społeczeństwo” 3: 3–26.
 • Antonowicz, Dominik, Radosław Kossakowski i Tomasz Szlendak. 2012b. Duszący dym odpalonych rac. O wyzwaniach w etnografii subkultury kibiców piłkarskich. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 3: 6–29.
 • Babik, Marek. 2010. Szkoła wobec subkultury pseudokibiców. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Dudała, Jerzy. 2004. Fani-chuligani: rzecz o polskich kibolach: studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Giulianotti, Richard. 2002. Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs A Taxonomy of Spectator Identities in Football. „Journal of Sport & Social Issues” 1: 25–46.
 • Giulianotti, Richard. 2004. The Globalization of Football: A Study in the Glocalization of ‘Serious Life’. „The British Journal of Sociology” 4: 545–568.
 • Kossakowski, Radosław. 2014. Performans na trybunach. O kulturowo-dramaturgicznym aspekcie kibicowania. „Studia Humanistyczne AGH” 1: 9–27.
 • Kossakowski, Radosław. 2015. Chuligaństwo czy figuracja w procesie cywilizowania? Recepcja Szkoły Leicester a świat polskich kibiców piłkarskich. „Kultura i Społeczeństwo” 1: 159–180.
 • Kossakowski, Radosław, Tomasz Szlendak i Dominik Antonowicz. 2012. Piłka nożna w uścisku rynku? Społeczne konsekwencje komercjalizacji futbolu w narracjach kibiców Lechii Gdańsk i FC Twente. „Kultura i Edukacja” 3: 216–242.
 • Kossakowski, Radosław, Krzysztof Stachura, Anna Strzałkowska i Magdalena Żadkowska (red.). 2013. Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.
 • Kossakowski, Radosław, Jakub Kurowski i Jakub Nowakowski (red.). 2015. Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu. Pszczółki: Orbis Exterior.
 • Piotrowski, Przemysław. 2012. Chuligani a kultura futbolu w Polsce. Warszawa: WN PWN.
 • Sahaj, Tomasz. 2007. Fani futbolowi: historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.
 • Sahaj, Tomasz. 2011. Od fana do chuligana: kibicowanie w sporcie współczesnym. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.
 • Szlendak, Tomasz, Radosław Kossakowski, Dominik Antonowicz i Maria Sipińska-Małaszyńska. 2014. Stadiony piątej generacji jako „maszyny do życia”. „Prakseologia” 155: 229–257.
 • Williams, John. 2006. ‘Protect Me From What I Want’: Football Fandom, Celebrity Cultures and ‘New’Football in England. „Soccer and Society” 7/2006: 96–114.
 • Woźniak, Wojciech. 2013. O użyteczności koncepcji paniki moralnej jako ramy analitycznej w badaniach przemocy około futbolowej. W: R. Kossakowski, K. Stachura, A. Strzałkowska i M. Żadkowska (red.). Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-984fe1c8-3851-4e2d-970b-44ea5f5f4740
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.