PL EN


2014 | 14/1 | 117+124
Article title

Local government unit councillor as deputy borough leader

Content
Title variants
PL
Radny jednostki samorządu terytorialnego zastępcą wójta
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the self-governing system acts the legislator introduced the incompatibilitas principle, according to which, among other things, it is not allowed to join a mandate of the councillor with the membership of another body of a self-governing unit. The content of this interdiction was established in 2001, when the bodies of all self-governing units were collegial. When in 2002 a fundamental change was made in the system of an administrative district by means of eliminating the collegial management and making a borough leader the one-man executive body, the legislator did not take this change into consideration in the provisions determining the incompatibilitas principle. Since only joining a mandate of the councillor with the membership of the body of a self-governing unit is still prohibited, the author has made an attempt to answer the question whether it is therefore possible for the councillor to simultaneously perform the function of the deputy borough leader in the valid legal status. Consequently, the issues concerning possible sanctions which will be applied in the case of such a situation have also been analysed in the context of the given answer.
PL
Prawodawca w samorządowych ustawach ustrojowych wprowadził zasadę incompatibilitas, zgodnie z którą m.in. mandatu radnego nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Brzmienie tego zakazu zostało ustalone w roku 2001, kiedy to organy wszystkich jednostek samorządowych były kolegialne. Gdy w roku 2002 dokonano zasadniczej zmiany w ustroju gminy, likwidując kolegialny zarząd i ustanawiając organem wykonawczym jednoosobowo wójta, prawodawca nie uwzględnił tej zmiany w przepisach określających zasadę incompatibilitas. Skoro nadal zakazane jest jedynie łączenie mandatu radnego z członkostwem w organie innej jednostki samorządowej, autorka podjęła się próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy możliwe jest zatem, aby w aktualnym stanie prawnym radny pełnił równocześnie funkcję zastępcy wójta? W konsekwencji, w kontekście udzielonej odpowiedzi, analizie poddane zostały także kwestie dotyczące ewentualnych sankcji, jakie znajdą zastosowanie w razie zaistnienia takiej sytuacji.
Year
Volume
Pages
117+124
Physical description
Contributors
References
  • Dolnicki B., Wierzbica A., Commentary on article. 23 of the province self-government act, thesis 6, [in:] Province self-government act. Commentary, B. Dolnicki (ed.), Warszawa 2012.
  • Jaroszyński S., Commentary on article 25b of the district self-government act, [in:] District self-government act. Commentary, R. Hauser, Z. Niewiadomski (ed.), Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-98512400-061f-421b-b2e3-e18d63392556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.