Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11(3) "Kultura metalowa w przestrzeni rytualnej i medialnej" | 106-117

Article title

Sieć wytrzyma wszystko. Trochę o niszach muzycznych i nadmiarze dźwiękowym w dystrybucji cyfrowej

Content

Title variants

EN
The network will withstand anything; a little bit on music niches and excess sound in digital distribution

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule starano się przedstawić uwikłanie niszowej muzyki w cyfrową dystrybucję dźwięku. XXI wiek miał być wiekiem nisz – w koncepcji „długiego ogona”. Jak funkcjonuje muzyka niszowa w sytuacji powszechnego dostępu, wszystkożerności oraz kultury nadmiaru? Czy słuchacz docenia możliwość korzystania z ogromnej bazy muzycznej, czy też zagubiony próbuje korzystać ze wskazań algorytmu; jakie są jego preferencje; czy słucha wyselekcjonowanej muzyki (gatunku, wykonawcy)? A może muzyka jest dla niego nieprzerwanym potokiem dźwięku, traktowanym niezwykle funkcjonalnie.
EN
The article attempts to present the entanglement of niche music in the digital distribution of sound. The 21st century was supposed to be the age of niches – in accordance with the concept of a “long tail”. How does niche music function in a situation of universal access, omnivorousness and culture of excess? Does the listener appreciate the possibility of using a huge musical base or does the lost listener try to use the indications of the algorithm; what are his preferences; is he listening to selected music (genre, performer)? Or perhaps, music is for him an uninterrupted stream of sound, treated in an incredibly functional way.

Contributors

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

References

 • „50 Heaviest Albums of All Time”. Kerrang! nr 1389, listopad 2011.
 • Anderson Chris. 2008. Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos. Bolesław Ludwiczak (przeł.). Poznań.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). 2018. Słuchanie muzyki. Komunikat z badań nr 102.
 • Chaciński Bartek. 2010. Wyż nisz. Od alterglobalistów do zośkarzy. 55 małych kultur. Kraków.
 • Chaciński Bartek. 2013. „W strumieniach muzyki, czyli jak zatopiono przemysł nagraniowy”. Kultura Współczesna nr 1(76). 27–36.
 • Gałuszka Patryk. 2015. „Nowe nurty badawcze w studiach nad muzyką popularną – przegląd wybranych koncepcji”. Przegląd Socjologiczny nr 3(64). 113–129.
 • Iwasiński Łukasz. 2015. „Konsumpcja kulturowa jako manifestacja statusu. Od determinizmu klasowego do wszystkożerności”. Przegląd Socjologiczny 3(64). 9–25.
 • Kosek Jakub. 2017. Transmedialna (auto)kreacja wizerunku prekursorów heavy metalu jako zagadnienie metal music studies. W: Muzyka / Uniwersytet / Technologia /
 • Emocje. Studia nad muzyką popularną. Andrzej Juszczyk i in. (red.). Kraków.
 • Księżyk Rafał. 2018. Wywracanie kultury. O dandysach, hipsterach i mutantach. Wołowiec
 • Lehmann Harry. 2016. Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki. Monika Pasiecznik (przeł.). Warszawa.
 • Lena Jennifer C., Peterson Richard A. 2008. „Classification as Culture. Types and Trajectories of Music Genres”. American Sociological Review t. 73, nr 5. 697–718.
 • Libera Michał. 2012. Doskonale zwyczajna rzeczywistość. Socjologia, geografia albo metafizyka muzyki. Warszawa.
 • Major Barbara. 2013. Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej. Kraków.
 • Misiak Tomasz. 2017. Co słychać w muzyce popularnej? Muzyka popularna w perspektywie sound studies. W: Muzyka / Uniwersytet / Technologia / Emocje. Studia nad
 • muzyką popularną. Andrzej Juszczyk i in. (red.). Kraków.
 • Nacher Anna. 2012. Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów. Poznań.
 • Nożyński Szymon. 2016. Dostępność muzyki a dziennikarstwo muzyczne. W: Media jako przestrzenie muzyki. Magdalena Parus, Artur Trudzik (red.). Gdańsk.
 • Nożyński Szymon. 2018. „DJ Algorytm. Cyfrowa sugestia muzyczna jako substytut własnego wyboru”. Neodidagmata nr 36/37. 75–88.
 • Reynolds Simon. 2018. Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością. Filip Łobodziński (przeł.). Warszawa.
 • Ross Alex. 2011. Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku. Aleksander Laskowski (przeł.). Warszawa.
 • Seabrook John. 2016. The Song Machine. Inside The Hit Factory. New York.
 • Sun Hyojung. 2019. „Paradox of Celestial Jukebox. Resurgence of Market Control”. Creative Industries Journal t. 12, nr 1. 105–124.
 • Szlendak Tomasz. 2010. „Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach oceniać dobra kultury?”. Kultura Współczesna nr 4(66). 80–97.
 • Szlendak Tomasz. 2013. „Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru”. Kultura Współczesna nr 1(76). 7–26.
 • Szpunar Magdalena. 2018. (Nie)potrzebna wrażliwość. Kraków.
 • „The World’s Loudest Rock Magazine, The 50 Heaviest Bands Ever!”. Revolver nr 31, grudzień 2004.
 • https://www.theguardian.com/technology/2019/jun/02/apple-expected-close-itunestim-cook. (dostęp: 20.06.2019).
 • https://mediaclick.pl/koncepcja-dlugiego-ogona-long-tail-chrisa-andersona/. (dostęp: 20.06.2019).
 • https://sjp.pwn.pl/slowniki/niszowy.html. (dostęp: 20.06.2019).
 • https://polifonia.blog.polityka.pl/2017/08/26/smartfon-dal-nam-dostep-do-muzyki-zawsze-i-wszedzie-a-co-zepsul/. (dostęp: 8.07.2019).
 • https://nck.pl/badania/aktualnosci/preferencje-muzyczne-nastolatkow. (dostęp: 5.07.2019).
 • https://spotify.prowly.com/45669-spotify-podsumowuje-2018-rok. (dostęp: 5.07.2019).
 • https://plus.polskatimes.pl/piotr-metz-cos-co-w-polsce-uchodzi-za-muzyke-nie-jest-muzyka-a-rozrywka/ar/13668996. (dostęp: 5.07.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9852694f-9c73-49a5-b81f-520331f898d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.