Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | VIII | 61-77

Article title

Prawnokarne i kryminalistyczne środki zwalczania fałszerstw oraz zabezpieczania dzieł sztuki

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Criminal and Forensic Remedies Against Forgeries and Security Methods of Art-Works

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Forgeries of art-works are one of important problem of illegal art and antiques market. The situation on the art market is highly disordered and expertises which are commonly given by experts from one specialty have low reliability. Therefore, current punitive measures against forgeries in the form of criminal liability of forger were presented. The aspects of qualification and possession of „special information” by the art-expert and his penal responsibility were especially marked. Modern model of complex expertise which consists of several stages and uses experts from different specialties, especially from the „classical” criminalistics, e.g. fingerprinting, toolmark, handwriting and physicochemistry examiners was proposed and presented. The presented methods and instruments can provide an important task in detecting, collecting proofs and additionally in preventing the occurrence of fraudulent practices during loan and exhibition of art-works through adequate security.

Year

Volume

Pages

61-77

Physical description

Contributors

author

References

 • Arnau Frank. 1966. Sztuka fałszerzy – fałszerze sztuki: trzydzieści wieków antykwarskich mistyfikacji. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.
 • Ogrodzki Piotr. 2006. Przestępczość przeciwko zabytkom (współpraca organów ścigania z instytucjami kultury i służbą ochrony zabytków w jej zwalczaniu). W Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. Materiały z konferencji, Gdańsk, 30 maja – 1 czerwca 2005, 115-136. Kraków: Zakamycze.
 • Bojarski Marek, Wojciech Radecki. 2006. Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda. W Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. Materiały z konferencji, Gdańsk, 30 maja – 1 czerwca 2005, 13–29. Kraków: Zakamycze.
 • Zoll Andrzej, red. 2008. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Jagielska-Burduk Alicja, Wojciech Szafrański, Michał Skąpski. 2007. Eksperci i ekspertyzy na rynku dzieł sztuki. W Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, 27-53. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Świeczyński Jan. 1986. Grabieżcy kultury i fałszerze sztuki. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji.
 • Rybicki Paweł. 2005. „Technicznokryminalistyczne badania dzieł sztuki”. Problemy Kryminalistyki (250) : 7–13.
 • Kmiecik Romuald, red. 2008. Prawo dowodowe. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Wilk Dariusz. 2009. Nowoczesny model ekspertyzy obrazów malarstwa sztalugowego. W Ogólnopolska konferencja naukowa „Kryminalistyka wczoraj a dziś”, 21-22 X 2009: materiały z konferencji, 71-84. Kraków: AT Group.
 • Sobolewski Ryszard. 2003. „Wykorzystanie technik fotograficznych do ujawniania fałszerstw, przeróbek oraz ingerencji konserwatorskich w dziełach sztuki”. Problemy Kryminalistyki (241) : 40-49.
 • Wynne Frank. 2006. I Was Vermeer. The Rise and Fall of the Twentieth Century’s Greatest Forger. New York: Bloomsbury USA.
 • Burgio Lucia, Robin Clark, Libby Sheldon, Gregory Smith. 2005. „Pigment Identification by Spectroscopic Means: Evidence Consistent with the Attribution of the Painting Young Woman Seated at a Virginal to Vermeer”. Analytical Chemistry 77 (5) : 1261–1267.
 • Clark Robin. 2007. „Raman Microscopy As a Structural and Analytical Tool in the Fields of Art and Archeology”. Journal of Molecular Structure 834-836 : 74–80.
 • Fabiańska Ewa. 2007. Ekspertyza dokumentów. W Ekspertyza sądowa: zagadnienia wybrane, 191-203. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Widła Tadeusz. 2001. Wczesny obraz Kandinsky’ego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W Współczesne problemy dowodu z dokumentu: materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 14-16 czerwca 2000 r., 317-325. Uniwersytet Wrocławski.
 • Widła Tadeusz. 2003. Sygnatury Dürera. W Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia: materiały X Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 19-21 czerwca 2002 r., 333-337. Uniwersytet Wrocławski.
 • Czubak Andrzej. 2007. Ekspertyza daktyloskopijna. W Ekspertyza sądowa: zagadnienia wybrane, 69-103. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Skorupka Michał. 2009. „Nietypowe badania mechanoskopijne – oznakowania afrykańskich masek rytualnych Makonde”. Problemy Kryminalistyki (264) : 58–61.
 • Schueremans Luc, Bjorn van Genechten. 2009. „Skanowanie laserem dla dokumentacji dziedzictwa kulturowego”. Wiadomości Konserwatorskie (26) : 727-737.
 • Horiba Jobin. 2008. „Non-Destructive Micro-Analysis of Art and Archeological Objects Using Micro-XRF”. Archeometriai Mühely (3) : 73-78.
 • Evans Conor, Xiaoliang Sunney Xie. 2008. „Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy: Chemical Imaging for Biology and Medicine”. Annual Review of Analytical Chemistry (1) : 883-909.
 • Castellini Paolo, Vladimir Abaskin, Elena Achimova. 2008. „ Portable electronic speckle interferometry device for the damages measurements in veneered wood artworks”. Journal of Cultural Heritage (9) : 225–233.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98532b29-2c80-4abe-9cb9-503d3d253f93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.