Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 59/118 z. 2 | 51-73

Article title

Teksty elektroniczne w działaniu: typologia gatunków blogowych

Content

Title variants

EN
Electronic Texts in Action: Typology of Weblog Genres

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article presents an empirically generated typology of weblog genres based on the analysis of 322 popular Polish blogs. The analysis was informed by Carolyn Miller’s (1994) concept of genre as social action and was focused on three aspects: (1) subject of utterance or exigence; (2) author and communication; (3) genre coherence. Following genres are proposed and discussed: criticism, advice, diaries, modelling, reflection, information, filter, and fictionality.

Year

Volume

Pages

51-73

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
 • Pracownia Poetyki Historycznej Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN
 • Zakład Dziejów Inteligencji i Historii Idei XIX i XX w. Instytutu Historii PAN
author
 • Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Antonik Dominik (2014), Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Universitas, Kraków.
 • Baran Tomasz, Miotk Anna (2013), Blogerzy w Polsce 2013. Znajomość — wizerunek — znaczenie, Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA [online:] http://pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20(18kwi13).pdf [dostęp: 27.09.2015].
 • Budzyńska-Daca Agnieszka (2011), Debaty konkursowe i telewizyjne debaty przedwyborcze — problemy dispositio w dwóch realizacjach gatunkowych, „Forum Artis Rhetoricae” Nr 2 (25).
 • Cywińska-Milonas Maria (2002), Blogi (ujęcie psychologiczne) [w:] Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Rabid, Kraków.
 • Gumkowska Anna, Maryl Maciej, Toczyski Piotr (2009), Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez IBL PAN i Gazeta.pl [w:] Tekst w sieci 2, red. A. Gumkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Frankfort-Nachmias Chavas, Nachmias David (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, przeł. E. Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Freelon Deen G. (2010), ReCal: Intercoder Reliability Calculation as a Web Service, „International Journal of Internet Science”, nr 5 (1) [online:] http://www.ijis.net/ijis5_1/ijis5_1_freelon.pdf [dostęp: 31.10.2015].
 • Lonkila Markku (1995), Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis [w:] Computer-Aided Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice, red. U. Kelle, Sage Publications, London.
 • Maryl Maciej (2012), Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, nr 54 (110), z. 2.
 • Maryl Maciej (2013), Blog jako „dziennik elektroniczny”. Analiza genologiczna blogów pisarzy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” nr 56 (112), z. 2.
 • Maryl Maciej (2015), Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
 • Maryl Maciej (2016a, w druku), Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru „Cwaniar”
 • Sylwii Chutnik [w:] Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.
 • Maryl Maciej (2016b, w druku), Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów — propozycja metodologiczna [w:] Metody badań online, red. P. Siuda, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 • Maryl Maciej, Niewiadomski Krzysztof (2013), Blog = Książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4.
 • Maryl Maciej, Niewiadomski Krzysztof, Kidawa Maciej (2016 w druku), Empirically Generated Typology of Weblog Genres, „CLCWeb: Comparative Literature and Culture”, 18.2., June.
 • Maryl Maciej, Piasecki Maciej, Młynarczyk Ksenia (2016), Where Close and Distant Readings Meet: Text Clustering Methods in Literary Analysis of Weblog Genres [w:] Digital humanities 2016: Conference Abstracts, Jagiellonian University & Pedagogical University, Kraków.
 • Miller Carolyn R. (1994), Genre as Social Action [w:] Genre and the New Rhetoric, eds. A. Freedman, P. Medway, Taylor & Francis, London.
 • Miller Carolyn R., Shepherd Dawn (2004), Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog [w:] Into the blogosphere: Rhetoric, community, and the culture of weblogs, red. L. Gurak, S. Antonijevic, L. Johnson, C. Ratliff, J. Reymann, University of Minnesota Libraries, Minneapolis [online:] http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/ [dostęp: 10.06.2013].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98550919-d3be-4aff-9cbd-d7e8bd4823dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.