Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3(21) | 56-65

Article title

Działalność profrekwencyjna jako przejaw samoorganizacji społeczeństwa na przykładzie Polski i Czech

Content

Title variants

EN
Turnout-boosting Activities as a Sign of Self-organization of Society in Poland and the Czech Republic

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem niniejszego artykułu jest zaangażowanie się organizacji pozarządowych (NGOs) w pobudzanie potrzeby komunikowania się i współpracy na przykładzie realizacji polskiej kampanii społecznej "Masz głos, masz wybór" oraz aktywności czeskich stowarzyszeń − Zmeń Politiku i Vymeńte Polityki. Opracowanie stanowi również próbę wyjaśnienia fenomenu (przed)wyborczego ożywienia czeskich obywateli.
EN
The paper addresses the role of NGOs in stimulating the need to communicate and collaborate in the Polish social campaign "Masz glos, masz wybor", and the activity of Czech associations − Zmen politiku i Vymente polityki. The paper is also an attempt to explain the earlier phenomenon of the election "boom" of Czech citizens.

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • lais A. (2010). "Frekwencja wyborcza", w: D.J. Russell, H.D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 2, przekł. A. Brzóska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cześnik M. (2005). "Legitymizacja a wybory: czy niska frekwencja wyborcza jest zagrożeniem dla demokratycznej wspólnoty w Polsce?", w: A. Gawkowska et al. (red.), Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Gliński P. (2007). "Obszary aktywności i apatii obywatelskiej", w: A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Piechota G. (2010). "Postawy organizacji pozarządowych w realizacji kampanii społecznych na przykładzie analizy udziału Stowarzyszenia "Tychy Naszą Małą Ojczyzną" w kampanii społecznej "Masz Głos, Masz Wybór", Media, Kultura, Społeczeństwo, nr 5.
 • Piechota G. (2011). (Nie)lad komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikacja polityczna w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Raciborski J. (2011). Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wnuk-Lipiński E. (2008). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wnuk-Lipiński E. (2010). "Społeczeństwo obywatelskie a demokratyzacja", w: D.J. Russell, H.D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wódz J. (2005). "Aktywność społeczna na poziomie lokalnym − samorząd lokalny a polityka", w: A. Gawkowska et al. (red.), Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatele, polityka, lokalność. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Dziennik Polski 2.08-31.12.2010.
 • Echo Miasta 2.08-30.12.2010.
 • Metro 2.08-31.12.2010.
 • Polska Gazeta Krakowska 2.08-31.12.2010.
 • ĆSU. (2010). Vysledky koleb 2010, www.volbyhned.cz/kv2010/index_en.html [dostęp: 23.02.2011].
 • ESS (2004). Technical Report 2004, www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=139 [dostęp: 17.11.2010].
 • IMM (2010). Ranking prasy regionalnej, www.instytut.com.pl/raporty2?category0=3718ctrackName=IMM_raporty [dostęp: 15.12.2010].
 • Novak K. (2010). Finalni vysledky komunalnich voleb 2010, http://www.algin.cz/2010/10/finalni− vysledky−komunalnich−voleb−2010 [dostęp: 25.02.2011].
 • NP O.S. (2010). Vyrocni Zprava rok 2010, www.nasipolitici.cz/docs/vyrocni−zprava−nasi−politici−os−2010.pdf [dostęp: 14.06.2011].
 • TI (2010). Corruption Perceptions Index 2010, www.transparency.org/content/download/55725/890310 [dostęp: 30.01.2011].
 • www.bioetyka.org.pl [dostęp: 20.11.2010].
 • www.bip.krakow.pl/?dok_id=28988 [dostęp: 12.01.2011].
 • www.centrumrevers.org [dostęp: 20.11.2010].
 • www.ewazbroja.pl [dostęp: 20.11.2010].
 • www.forumdlapolski.pl [dostęp: 22.11.2010].
 • www.maszglos.pl/map/malopolskie [dostęp: 18.09.2010].
 • www.maszglos.pl/nasze_wsparcie.php [dostęp: 12.03.2011].
 • www.maszglos.pl/o_akcji.php [dostęp: 9.03.2011].
 • www.maszglos.pl/zasady.php [dostęp: 7.03.2011].
 • www.partycypuj.pl [dostęp: 20.11.2010]. http://www.praworzadnosc.eu [dostęp: 20.11.2010].
 • www.vymentepolitiky.cz/co−jsme−pro−vas− pripravili [dostęp: 22.01.2011].
 • www.vymentepohtiky.cz/navod−jak−na−to [dostęp: 26.11.2010].
 • www.vymentepolitiky.cz/video [dostęp: 27.05.2011].
 • www.wieslaw−nowak.blogspot.com [dostęp: 25.11.2010].
 • www.zmenpolitiku.cz/o−portalu/o−nas/kdo−jsme [dostęp: 24.10.2010].
 • www.zmenpolitiku.cz/o−portalu/o−nas/poslani−a−vize [dostęp: 23.11.2010].
 • Ziobrowski Z. (2010). "Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy", Biuletyn KPZK PAN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9859f3fb-4350-4b42-9699-2d5eeecd4796
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.