PL EN


2011 | 7 | 249-254
Article title

Rachunkowość kreatywna – ukryty program edukacyjny

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Changes occurring on the market have made possibilities for development of creative accounting, which is omnipresent in the contemporary accounting. Lectures prepared by an educator do not provide teaching creative accounting. However, following curriculum and using method of projects allow learning creative accounting, which has become indirect curriculum.
Keywords
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Rachunkowości, Polska
References
  • Gut P., 2006, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
  • Kalinowska B., 2005, Zarządzanie efektami kształcenia szkoleń, Poradnik edukatora, CODN, Warszawa.
  • Kamela-Sowińska A., 2009, Rachunkowość w czasach kryzysu, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 51, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, 2007, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Kolaśnik K., 2006, Kreatywna rachunkowość, fałszowanie sprawozdań finansowych, „Buchalter” 35.
  • Kuźbica B., 2007, Kształcenie menedżerów w Polsce doby przemian [w:] Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  • Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., 2009, Dorośli uczą się inaczej, CKU, Toruń.
  • Okoń W., 2003, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
  • Wiatr M., Kurek M., Bednarek G., 2008, Sprawozdawczość finansowa a kreatywna rachunkowość – propozycja bilansu według W. Osbahra [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, E. Walińska (red.), Oficyna a Wolters Kluwers Business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-985b4cf2-7e41-4002-8671-52b4b7b7026b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.