Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 249-254

Article title

Rachunkowość kreatywna – ukryty program edukacyjny

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Changes occurring on the market have made possibilities for development of creative accounting, which is omnipresent in the contemporary accounting. Lectures prepared by an educator do not provide teaching creative accounting. However, following curriculum and using method of projects allow learning creative accounting, which has become indirect curriculum.

Keywords

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Rachunkowości, Polska

References

  • Gut P., 2006, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
  • Kalinowska B., 2005, Zarządzanie efektami kształcenia szkoleń, Poradnik edukatora, CODN, Warszawa.
  • Kamela-Sowińska A., 2009, Rachunkowość w czasach kryzysu, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 51, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, 2007, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Kolaśnik K., 2006, Kreatywna rachunkowość, fałszowanie sprawozdań finansowych, „Buchalter” 35.
  • Kuźbica B., 2007, Kształcenie menedżerów w Polsce doby przemian [w:] Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  • Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., 2009, Dorośli uczą się inaczej, CKU, Toruń.
  • Okoń W., 2003, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
  • Wiatr M., Kurek M., Bednarek G., 2008, Sprawozdawczość finansowa a kreatywna rachunkowość – propozycja bilansu według W. Osbahra [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, E. Walińska (red.), Oficyna a Wolters Kluwers Business, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-985b4cf2-7e41-4002-8671-52b4b7b7026b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.