Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(25) | 5-17

Article title

WYBRANE PROBLEMY PROMOCJI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH

Authors

Content

Title variants

EN
SELECTED PROBLEMS OF PROMOTING TRADITIONAL AND REGIONAL PRODUCTS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Produkty tradycyjne oraz oferty kuchni regionalnych są ważnym motywem w podejmowaniu decyzji przez rzesze turystów o wyborze destynacji turystycznych. Produkty tradycyjne to takie, których jakość lub wyjątkowe cechy wynikają z wykorzystania tradycyjnych metod produkcji. Produkty tradycyjne oraz potrawy i napoje są ważnym elementem dziedzictwa kulinarnego poszczególnych regionów. Promocja tradycyjnych produktów regionalnych pełni ważną rolę w kultywowaniu dziedzictwa kulturowego. W promocji omawianych produktów wykorzystuje się różne instrumenty: sprzedaż osobistą, lokalne imprezy folklorystyczne, festyny ludowe, konkursy, dni miast i wsi oraz targi turystyczne.
EN
Traditional products and regional cuisine are an important factor in chosing tourist destinations for many tourists. Traditional products are those whose quality and unique characteristics are the result of using traditional production methods. Traditional products, food and drinks are an inportant part of the culinary heritage of individual towns and tourist regions. Promoting traditional products plays and important role in the cultivation of cultural heritage. Variosu instruments are used to promote such products: direct sale, local folclore events, fairs, competitions, days of towns and villages as well as tourist fairs.

Year

Volume

Pages

5-17

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

References

 • Duczkowska-Piasecka M., Tradycyjna żywność na obszarach wiejskich. Specyfika budowy rynku, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • Grębowiec M., Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2012, z. 9 (1).
 • Iwan B., Promocja produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych, „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2015, z. 15 (1).
 • Iwan B., Strategie marketingowe możliwe do realizacji w przedsiębiorstwach turystycznych, „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2010, z. 5 (1).
 • Iwan B., Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, red. H. Makała, WSTiJO, Warszawa 2013.
 • Kocon P., Po co nam aplikacja z lokalnymi producentami żywności, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego” 2017, nr 2.
 • Kocon P., Gdzie Polska smakuje. Pierwsze podsumowanie, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego” 2017, nr 4.
 • Kocon P., Gdzie można kupić produkty regionalne, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego” 2017, nr 5.
 • Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, tłum. M. Belka, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler P. et al., Marketing. Podręcznik europejski, tłum. L. Adamus et al., PWE, Warszawa 2002.
 • Promocja i produkcja żywności wysokiej jakości motorem polskiej gospodarki, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego” 2016, nr 3.
 • Przekonać konsumentów, że Polska smakuje, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego” 2017. nr 1.
 • Russak G., Hutnikiewicz M., Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej, [w:] Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, red. C. Jastrzębski, WSEiP, Kielce 2010.
 • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1368).
 • Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9860ab86-6fe9-46e4-add4-0a7f655de86c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.