Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(70) |

Article title

THE SENSE OF SELF-EFFICACY OF MEN AND WOMEN IN EARLY ADULTHOOD AS A COMPONENT OF COMPETENCE

Content

Title variants

PL
Poczucie własnej skuteczności kobiet i mężczyzn we wczesnej dorosłości jako składnik kompetencji
FR
Selbstwirksamkeit der Männer und Frauen im frühen Erwachsenenalter als eine Komponente der Kompetenz

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article is a report from a study on the sense of self-efficacy in the period of early adulthood, measured with the Sense of Efficacy Test (SET) by M. Chomczyńska-Rubacha and K. Rubacha. The variable was studied with regard to two differentiating categories: biological sex and age. The research was quantitative, based on a randomly selected research sample. The obtained results indicate that women are characterised by a significantly lower sense of self-efficacy as compared with men; however, there are no significant differences between various age groups. The sex-related differences may be sought in the development of other kind of competences in men and women.
PL
Artykuł jest raportem z badań nad poczuciem własnej skuteczności w okresie wczesnej dorosłości, badanej testem TPS, autorstwa M. Chomczyńskiej-Rubachy i K. Rubachy. Poziom zmiennej badano w oparciu o dwie różnicujące kategorie: płeć biologiczną i wiek. Badania miały charakter ilościowy oparte na losowo dobranej próbce badawczej. Rezultaty badań wskazują, że kobiety charakteryzują się istotnie niższym poczuciem skuteczności niż mężczyźni, natomiast nie ma różnic pomiędzy grupami wiekowymi. Skutków różnic płciowych można poszukiwać w rozwoju innego rodzaju kompetencji u kobiet i mężczyzn.
DE
Der Artikel ist ein Untersuchungsbericht über das Gefühl der Selbstwirksamkeit im frühen Erwachsenenalter, untersucht mit dem TPS-Test (Selbstwirksamkeitstest) von M. Chomczyńska-Rubacha und K. Rubacha. Der Wert der Variable wurde anhand von zwei differenzierenden Kategorien – dem biologischen Geschlecht und dem Alter – untersucht. Die Untersuchungen hatten einen quantitativen Charakter und stützten sich auf eine stichprobenartig gewählte Untersuchungsprobe. Aus den Untersuchungsergebnissen resultiert, dass Frauen ein wesentlich niedrigeres Gefühl der Selbstwirksamkeit kennzeichnet als es bei den Männern der Fall ist, es bestehen jedoch keine Unterschiede zwischen einzelnen Altersgruppen. Die Folgen der Geschlechtsunterschiede kann man in der Entwicklung einer anderen Art der Kompetenzen bei Frauen und Männern suchen.

Year

Issue

Physical description

Contributors

  • Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

References

  • Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2013), Test Poczucia Skuteczności. Podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, In: „Przegląd Badań Edukacyjnych”, No. 16a.
  • Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2013a), Educational Strategies of Teachers with Various Senses of Efficacy, In: “The New Educational Review”, Vol. 31, No. 1.
  • Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2007), Płeć kulturowa nauczycie-li. Funkcjonowanie w roli zawodowej, Kraków.
  • Cuprjak M. (2007), Tożsamość a rola nauczyciela w okresie wczesnej dorosłości, Toruń.
  • Mandal E. (2007), Nieobecność kobiet w przestrzeni publicznej w świetle różnych teorii psychologicznych, In: M. Chomczyńska-Rubacha (Ed.), Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową, Łódź.
  • Pervin L.A., John O.P. (2002), Osobowość. Teoria i badania, Kraków.
  • Ziółkowska B. (2005), Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych?, In: A.I. Brzezińska (Ed.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9862f9c3-1bbd-4501-9bcd-e9cb3395044f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.