Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 3 | 129-135

Article title

Diagnoza rynku projektów rewitalizacyjnych pod kątem możliwości zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Content

Title variants

EN
Diagnosis of the Revitalization Project Market in Respect of the Possibilities of Applying Public-Private Partnership

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu była analiza możliwości wykorzystania PPP w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, zrealizowanych w ramach ZPORR w województwie mazowieckim. Wybierając projekty, kierowano się ich kompleksowością, wartością oraz szczegółowością analiz przedprojektowych. Przeanalizowano projekt „Kamienica artystyczna – rewitalizacja kamienicy położonej w Radomiu przy ulicy Rwańskiej 7 (zaprojektuj i wybuduj)” oraz projekt „Rewaloryzacja Parku im. K. A. Dittricha w Żyrardowie”. W realizacji obu projektów nie zastosowano formuły PPP. W obu przypadkach zarówno po stronie partnera publicznego, jak i prywatnego powinny pojawić się wyraźne korzyści. W analizowanych projektach nie wykazano wystarczających korzyści dla partnera prywatnego. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że przy odnowie budynków mieszkalnych partner prywatny zyskuje przy większych inwestycjach. Współpraca publicznoprywatna przy rewaloryzacji parków jest najczęściej dodatkowym elementem większej inwestycji deweloperskiej zlokalizowanej w sąsiedztwie.
EN
The purpose of this paper is to analyse the possibilities of applying PPP in the revitalization projects conducted under the Integrated Regional Development Operating Programme (ZPORR) in the Mazowieckie Region. The criteria of the project selection included complexity, value and detailed introductory analysis. The projects called the "Artistic Tenement Building: Revitalization of the Building Located at ul. Rwańska 7 in Radom (Design and Build)" and the "Renewal of the K.A. Dittrich Park in yrardów." The PPP formula was not applied in those projects. Clear benefits could have been gained on the sides of both partners, public and private. The project subjected to our analysis failed to offer adequate benefits for a private partner. Foreign experiences demonstrate that a private partner is more successful in case of regeneration of large residential houses. Public-private co-operation in park regeneration is mostly an additional element of a larger development project conducted nearby.

Year

Issue

3

Pages

129-135

Physical description

Dates

published
2010-09

Contributors

  • Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa Warszawa
author
  • Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa Warszawa

References

  • Corters Consulting, Studium wykonalności „Rewaloryzacja Parku im. K.A. Dittricha II i III etap”, s. 43.
  • DLA Piper, EPEC, European PPP Report 2009, grudzień 2009.
  • Jarczewski W., Kuryło M., 2010, Rewitalizacja w liczbach, [w:] Ziobrowski Z., Jarczewski W., 2010, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
  • Ogłoszenie nr 176103 – 2007 o zamówieniu na roboty budowlane z dnia 25.09.2007 r., Radom: Zaprojektowanie i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania – Kamienicy artystycznej położonej przy ul. Rwańskiej 7 w Radomiu (nr sprawy 2/2007/ZP), http://www.przetargi.egospodarka.pl/176103_ZAPROJEKTOWANIE-I-REMONT-WRAZZE- ZMIANA-SPOSOBU-ZYTKOWANIA-KAMIENICY-ARTYSTYCZNEJ-POLOZONEJPRZY- UL-RWANSKIEJ-7-W-RADOMIU-NR-SPRAWY-2-2007-ZP_2007_2.html)
  • Partnerships Victoria. Guidance Material. Public Sector Comparator Technical Note, http://www.partnerships.vic.gov.au/CA25708500035EB6/0/E4C501A76F826D77CA2570C0001B45EA?OpenDocument, kwiecień 2010
  • Sposoby zarządzania projektami realizowanymi ze środków UE przy wykorzystaniu warunków FIDIC, http://www.centrum-ppp.pl/forum/download/poznan/sposoby_zarzadzania_projektami_realizowanymi_ze_srodkow_ue.pdf, kwiecień 2010
  • Załącznik do Uchwały Nr 535/ 2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13.12.2004 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu.
  • Załącznik do Uchwały Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25.03.2004 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, rozdział VI, dział A.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-986aaf49-e2a4-4684-84d8-ceb07595eb23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.