Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 8 | 45-62

Article title

Lokalne uwarunkowania rynku pracy na przykładzie subregionu tarnowskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Local conditions of labour market on an example of the Tarnów Subregion

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor analizuje uwarunkowania demograficzne, przestrzenne i ekonomiczne rynku pracy w odniesieniu do miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Przedstawiona w artykule sytuacja lokalnego rynku pracy wskazuje na stan znacznego bezrobocia. Mając na uwadze negatywne skutki bezrobocia, do najważniejszych zadań polityki rynku pracy należy ich łagodzenie, następnie aktywne zwalczanie, a przede wszystkim działania zapewniające racjonalne zatrudnienie.
EN
Due to Poland's accession to the European Union it is necessary to intensify activities aimed at rational employment, limiting unemployment and its negative consequences in the society, particularly among young people. Such possibilities are provided by socio-economic policy and its legal regulations adjusted to the ED standards. (Law on promoting employment and labour market institutions, and Labor Code). Local conditions of labour market point to a need of developing specific methods, programmes and forms of counteracting unemployment and rationalization of employment. Creating new jobs remains a priority as well as more flexible activities on local labour markets and stimulating self-government initiatives is this field.

Year

Issue

8

Pages

45-62

Physical description

Dates

published
2005

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

References

 • ABC Unii Europejskiej, 2004, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.
 • Adamczyk A., Góral D., 2004, Rynek pracy w Polsce w trakcie akcesji do Unii Europejskiej [w:] Transformacja, integracja, globalizacja, pod red. S. Lisa i S. Miklaszewskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków – Tarnów.
 • Dach Z., 2004, Rynek pracy i bezrobocie [w:] Podstawy makroekonomii, pod red. Z. Dach i B. Szopy, Wyd. PTE, Kraków.
 • Gogolewska J., 2001, Regulowanie rynku pracy [w:] Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Góra M., 2004, Rynek pracy. Bezrobocie to nie fatum, "Gazeta Bankowa" nr 48.
 • Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., 2004, Integracja z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 • Makowiecki M., 2004, Ciche bezrobocie. Raport specjalny, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 11.
 • Rewolucja na rynku pracy. Część I i II z dn. 7 i 14 VI 2004. Vademecum "Rzeczpospolita".
 • Siekierski J., 1999, Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 1, s. 13-32.
 • Szmydt V., Siemiątkowski P, 2004, Europejski rynek pracy po rozszerzeniu, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 11.
 • Wojtyna A., 2004, Kłopoty z wydajnością pracy, "Rzeczpospolita" z dn. 22-23 V, Rynki - Przedsiębiorstwa, nr 119.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98713191-6938-4d03-a79e-1e0820e3385a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.