Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10 | 1 | 85-95

Article title

Innovation in Urban Revitalization Programs in the Region of Warmia and Mazury

Authors

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The objective of this study was to describe the level of innovation in urban revitalization projects in the Region of Warmia and Mazury and to determine whether urban renewal projects foster a supportive climate for business innovation in the region. Most revitalization programs rely on the following innovative solutions: new sources of financing, creativity of the operator supervising the revitalization process, novel methods for soliciting the local community's support for urban renewal projects, and the establishment of technology parks that foster business innovation. Revitalization projects stimulate innovation among local entrepreneurs and residents, they promote urban development based on a local innovation system, knowledge and social capital, and encourage the implementation of the smart city model where innovations are diffused from a revitalized area to other parts of the city.

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

85-95

Physical description

Dates

published
2015-03-30

Contributors

 • Department of Macroeconomics, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

References

 • Bach Głowińska J. 2014. Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności. Oficyna Wolters
 • Kluwer Business, Warszawa. Farelnik E. 2011. Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego). Doctoral thesis. University of Gdańsk, Gdańsk.
 • Florida R. 2010. Narodziny klasy kreatywnej. National Center for Culture, Warszawa.
 • Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce. 2014. Ed. M. Bryx. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Jadach-Sepioło A., Rachoń H. 2014. Innowacje w zarządzaniu rewitalizacją miast w Polsce. In: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce. Ed. M. Bryx. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A. 2011. Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Landry Ch. 2008. The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. Comedia, London.
 • Lokalny program rewitalizacji miasta Elbląga na lata 2007-2020. 2012. Tekst jednolity. Urząd Miasta, Elbląg.
 • Lokatorzy ETP. ETP Elbląski Park Technologiczny. Miejsce spotkań nauki i biznesu. On line: http://www.ept.umelblag.pl/index.php/lokatorzy (access: 10.12.2014).
 • Makieła Z. 2013. Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. O PNT. O nas. Misja i cele. On line: http://tech-nopark.elk.pl/o- nas/historia (access: 10.12.2014).
 • Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. DzU z 2010 r., nr 117, poz. 787.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98742f65-e82e-42e5-a2e4-812bb4582beb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.